Bijeenkomst De Dorper over Schiphol en groen

Aalsmeer – Na enige tijd stilte rondom De Dorper heeft het bestuur van het wijkoverleg, bestaande uit 2 personen, besloten dit jaar vier bijeenkomsten te organiseren.

Op de woensdagen 27 februari, 29 mei, 25 september en 27 november worden in De Oude Veiling in de Markstraat wijkavonden gehouden. Aanvang alle avonden is 19.30 uur met inloop.

Voor de eerste avond op 27 februari staan inmiddels twee onderwerpen op de agenda. Leo Baarse komt de bewoners bijpraten over de ontwikkelingen betreffende Schiphol en gesproken gaat worden over de groen-voorzieningen en -ontwikkelingen in het Centrum.

Verder zal deze avond de ontwikkelingen in het centrum (Centrumvisie) kort worden toegelicht.