Bibliotheekvisie in vergadering

Aalsmeer – Het is nu even rustig in ‘vergaderland’, maar op dinsdag 22 en donderdag 24 november staan weer vergaderingen van de commissie Ruimte en Beleid en Maatschappij en Bestuur op het programma. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur, zijn openbaar en vinden plaats in de raadskelder.

De commissie Ruimte en Beleid op dinsdag staat onder voorzitterschap van Robert van Rijn van de VVD en ter behandeling staan de nota Grondbeleid, aanpak duurzaamheid, wijziging Huisvestingsverordening, Wegsleepverordening en visie mobiliteit in de Amsterdamse regio op de agenda.

Dirk van Willegen (CDA) is voorzitter tijdens de commissie Maatschappij en Bestuur op donderdag. Er gaat gepraat worden over de Bibliotheekvisie, de uitwerking van het huur- en subsidiebeleid buitensport, de najaarsrapportage (opheffen reserve Greenport, investeren in glazen gevel en tweede fase verbouwing van het gemeentehuis) en actualisatie van de verordening op de raadscommissies (onder andere indienen van vragen niet meer 12 uur van te voren, maar 24 uur).

Beide vergaderingen worden besloten met het vragenkwartier.