Animo voor proefvaart Pramenrace groot

Aalsmeer – Er stond een redelijke bries, maar het zonnetje liet zich ’s middags volop zien op zondag 8 september. Prachtig weer om de proefvaart voor de Pramenrace te houden.

Veel deelnemers hadden gehoor gegeven aan de oproep van het SPIE-bestuur om de praam of bok en penta te komen testen middels een rondje varen op de Westeinderplassen.

Op weg voor de proefvaart.

Rond half twaalf verzamelden de pramen en bokken zich bij het Starteiland om vervolgens met het SPIE-bestuur voorop te gaan varen. Het aantal boten was bijzonder groot. Andere jaren wilde de meeting zich nog weleens beperken tot een groepje fanatieke praam-vaarders, maar deze zondag was de animo groot. Het leek er zelfs een beetje op alsof de Pramenrace een week vervroegd was, alhoewel… Geen verklede deelnemers (de outfit blijft een verrassing tot de dag zelf), maar wel, zei het in mate, met muziek.

Natuurlijk ging het ‘rondje’ langs de Watertoren.

Al met al een prima start van een week die voor alle 160 deelnemende teams voor een groot deel in het teken staat van een ‘Winterwonderland’ Pramenrace op zaterdag 14 september. Even op een rijtje: Maandag 9 september vanaf 19.30 uur sportavond (voor bepaling van de startvolgorde) in de feesttent op het Praamplein, vrijdagavond 13 september vanaf 20.00 uur palaver bij FC Aalsmeer in de Beethovenlaan en voor aanvang van de tocht der tochten zaterdag vanaf 08.00 uur ontbijten in The Beach aan de Oosteinderweg.

Penta werkt prima!

Foto’s: www.kicksfotos.nl