Alzheimer Nederland vraagt aandacht

Aalsmeer – Volgens Alzheimer Nederland worden mantelzorgers van mensen met dementie zwaar belast. Vanaf volgend jaar raken de gemeenten nog nauwer betrokken bij deze doelgroep. Wethouder Zorg en Welzijn Ad Verburg heeft een rapport hierover van Alzheimer Nederland in ontvangst genomen. Veel mantelzorgers moeten nog beter de weg naar het Sociaal loket (voorheen het gemeentelijke Wmo-loket) weten te vinden. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland die in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel landelijk is uitgezet onder 3322 mantelzorgers. Alzheimer Nederland vraagt aandacht voor de ondersteuningsbehoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Uit het onderzoek komt naar voren dat mantelzorgers nog steeds zwaar belast zijn vergeleken met eerdere peilingen; 51% is tamelijk belast tot overbelast. Ook wanneer een naaste in een zorginstelling woont, blijft de belasting, vooral mentaal, bestaan.

Meer dan 51% van de mantelzorgers zegt er alleen voor te staan; men durft wel hulp te vragen aan familie, maar minder aan de buren. Het Wmo-loket kan nog wat bekender worden aangezien 32% van de respondenten aangeeft niet bekend te zijn met dit loket. Slechts 30% denkt de zorg voor de naaste beter te kunnen volhouden dankzij ondersteuning van de gemeente. Als men eenmaal bij de huisarts is, zijn de meesten tevreden over het traject rondom diagnose. Gemiddeld duurt het 1,2 jaar voordat er een diagnose is. Mantelzorgers hebben het meest behoefte aan activiteiten voor de naaste zoals dagopvang en informatievoorziening en voorlichting. Uit het onderzoek blijkt ook dat de zorg gemiddeld een 7,5 krijgt. Wethouder Zorg en Welzijn: “Wij werken samen met Mantelzorg & Meer hard aan de bekendheid van Mantelzorg & Meer en het Sociaal loket waar mensen met vragen over dementie terecht kunnen. Ook is er meer geld beschikbaar voor mantelzorgondersteuning en onderzoeken we nieuwe vormen van dagopvang. Door de vergrijzing zijn er steeds meer mensen die dit nodig hebben. Verburg: ”Het ontmoetingscentrum is onderdeel van zorgcentrum Aelsmeer en wat betreft de mantelzorgondersteuning en de informatie en advies functie werkt zij samen met Vita welzijn en advies en Mantelzorg & Meer (het voormalige Mantelzorg Steunpunt). Het team van het Ontmoetingscentrum biedt een ondersteuningsprogramma aan personen die vergeetachtig zijn en hun mantelzorgers. Het Ontmoetingscentrum helpt cliënten om te gaan met (beginnende) dementie en biedt mantelzorgers informatie en steun. Naast de ontmoetingsgroepen bestaat er ook een Inloopcentrum voor kwetsbare ouderen, waar iedereen welkom is en vooral een opvangmogelijkheid biedt voor inwoners waarvan dementie (nog) niet is vastgesteld.”