‘Allure aan de Amstel’ kan van start gaan

>‘Allure aan de Amstel’ kan van start gaan

Uithoorn. Het ziet er alleszins naar uit dat op het al jaren braakliggende terrein van de Vinckebuurt aan de Petrus Steenkampweg binnenkort nieuwbouw van woningen kan worden gerealiseerd. Deze suggestie ligt ten grondslag aan de mededeling van wethouder Hans Bouma (Wonen en Leefomgeving) tijdens de raadsvergadering op donderdag 28 maart jl. Naar zijn eigen zeggen een prettig bericht wat hij als volgt verwoordde: “Vorige week ben ik benaderd door de Provincie Noord-Holland en Zeeman Projectontwikkeling. Het beslag van ons project Vinckebuurt is er af. De partijen hebben een schikking getroffen. Afgelopen maandag heb ik met Zeeman aan tafel gezeten om te bekijken hoe snel wij het project Vinckebuurt van de grond zullen weten te krijgen. De brief met de verder informatie is onderweg naar uw raad. Persoonlijk vind ik dit een hele mooie boodschap voor het college als de raad,” aldus Bouma.

Niet alleen een aangenaam bericht voor het bestuur, maar meer nog voor inwoners uit Uithoorn en omstreken die in 2014 bij Zeeman hadden aangekondigd belangstelling te hebben voor een woning in de Vinckebuurt. Toen startte de verkoopactie van de eerste woningen bij EKZ Makelaars en Koop Lenstra onder de naam deelproject ‘Allure aan de Amstel’.

Thamerweg

Anderzijds is het de vraag in hoeverre de bewoners van de huizen aan de Thamerweg – en hoofdzakelijk die nabij de hoek met de Petrus Steenkampweg – blij zullen zijn met het gegeven dat er straks nieuwbouw wordt gepleegd op het terrein voor hun deur. Een aantal woningen dat dateert uit begin vorige eeuw, zijn niet onderheid. Door heiwerk op het terrein zou zomaar eens schade aan deze woningen kunnen ontstaan. Een ervan is zo’n vijf jaar geleden ontruimd omdat die al onbewoonbaar zou zijn geweest.  Voor meer nieuws lees de Nieuwe Meerbode van woensdag 3 april editie UithoornF1

Impressie van de nieuwbouw Allure aan de Amstel (fase 1) door Zeeman Vastgoed met links de Thamerweg en rechts beneden de Petrus Steenkampweg