Alles 6 rotondes open op Burgemeester Kasteleinweg

Aalsmeer – De nieuwe rotonde op de kruising van de Burgemeester Kasteleinweg met de Van Cleeffkade in de gemeente Aalsmeer is vanaf 1 oktober 2021 voor verkeer geopend. Daarmee zijn de zes nieuwe rotondes op de Burgemeester Kasteleinweg open voor het verkeer en zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van de weg en de aanleg van de busbaan bijna gereed. 

De rotonde bij de Van Cleeffkade maakt, samen met de rotondes bij de Aalsmeerderbrug, de Dorpsstraat, de Burgemeester Hoffscholteweg, de Ophelialaan en de Zwarteweg onderdeel uit van de zes rotondes die op de Burgemeester Kasteleinweg, die het afgelopen jaar zijn aangelegd.

Vijf rotondes zijn zo gemaakt dat de bus rechtdoor over de rotonde rijdt. Zo rijdt de bus minder bochten en is de busrit niet alleen sneller, maar ook comfortabeler voor reizigers. Alleen bij de rotonde Zwarteweg rijdt de bus met het verkeer mee. Op 24 september was ook de kruising van de N196 met de Fokkerweg en de N196 tussen de Fokkerweg en de A4 opengesteld voor het verkeer. Met het openstellen van deze kruising en nu met de zesde rotonde op de Burgemeester Kasteleinweg kan het autoverkeer vanaf 1 oktober over het hele nieuwe tracé tussen Haarlemmermeer en Uithoorn rijden. 

Fietstunnel

Tot het eind van het jaar vinden er langs de weg nog wel een aantal afrondende werkzaamheden plaats. Zo wordt er tot half november nog gewerkt aan de aanleg van de fietstunnel bij de kruising van de Burgemeester Kasteleinweg en de Legmeerdijk, wordt de Zwarteweg ten noorden van de nieuwe rotonde tussen 11 oktober en half november opnieuw ingericht en vinden er op 7 oktober nog afrondende werkzaamheden plaats aan het fietspad en bij de bushaltes. Daarnaast wordt er nog definitieve bebording geplaatst en zorgt de aannemer voor beplanting langs het hele tracé. Ook voert de aannemer nog afrondende werkzaamheden uit aan de nieuwe busbaan. De bussen gaan na ingang van de nieuwe dienstregeling (medio december) gebruik maken van de nieuwe busbaan en het nieuwe busstation bij de Zwarteweg.