Alleen bebouwing aan rand Heegstrapark

Aalsmeer – Vorig jaar december is er in de gemeenteraad van Aalsmeer onder de projectnaam ‘Opheliahof’ gesproken over mogelijke woonbebouwing in het Heegstrapark. Het Heegstrapark is de groen park langs de zuidwestzijde van de Burgemeester Kasteleinweg, gelegen tussen de 1e J.C. Mensinglaan en de Ophelialaan. Uit de omgeving zijn over deze mogelijke bebouwing veel reacties op gekomen en voor de raadsvergadering van 3 december is een petitie met ruim 400 handtekeningen overhandigd aan burgemeester Gido Oude Kotte.

Bij Mensinglaan

Wethouder Robert van Rijn: “Wij betreuren de onrust die onbedoeld bij omwonenden en belanghebbenden is ontstaan. Uiteraard hebben wij alle reacties serieus genomen en zijn wij hier intern, met de omgeving en de raadsleden, over in overleg gegaan. De uitkomst hiervan is dat wij nu alleen de altijd al geplande bebouwing aan de kop van 1e J.C. Mensinglaan toestaan en niet in het park.”

Kant Ophelialaan niet

Omdat de gemeente geen grondeigendom heeft aan de andere kant van het Heegstrapark (aan de kant van de Ophelialaan) wordt hier nu door de gemeente niet actief op ingezet. Het gemeentebeleid richt zich erop dat deze locatie op termijn kan worden her ontwikkeld naar woningen, maar hiervoor is de gemeente afhankelijk van een initiatief van anderen. 

Raadsbrief

Op 20 april jl. is de gemeenteraad hierover schriftelijk geïnformeerd en heeft het college uitgebreid uitleg gegeven over de aanleiding, de uitwerking, en het vervolg van de bouwplannen voor het Heegstrapark. De gemeenteraad heeft nog de gelegenheid om te reageren op deze raadsbrief. 

Ingang van het Heegstrapark aan de kant van 1e J.C. Mensinglaan. Moet deze dikke, oude boom plaats maken voor bebouwing?