Alle stoelen bezet bij bijeenkomst over dementie

Rijsenhout – Afgelopen woensdagavond 22 mei was er grote belangstelling voor de bijeenkomst over dementie. De bijeenkomst werd georganiseerd door de inloop Odense, de dagbesteding voor kwetsbare ouderen, die in oktober in een ruimte binnen de Ontmoetingskerk gestart is. In samenwerking met leden van de kerk werd gezorgd voor een hapje en drankje en een ontspannen sfeer.

Rijsenhout is een warme gemeente, er is veel zorg en steun naar elkaar. Des te leuker dat de gastspreker, Ellen v/d Meer, een specialist ouderen geneeskunde, ook in Rijsenhout woont. Ook de muzikant, Hans Millenaar, woont in Rijsenhout. Zijn muzikale bijdrage maakte de sfeer ontspannen en gezellig.

Dat alle stoelen bezet waren gaf de organisatie een goed gevoel. Rijsenhout ziet de noodzaak om meer te weten over dementie. Gespreksleider Ellen Millenaar, coördinator van het ontmoetingscentrum in Aalsmeer waar het inloop Odense in Rijsenhout onderdeel van is, stelde de vragen over dementie aan de gastspreker en betrok de zaal in het verhaal. Vergeetachtigheid en vormen van dementie en de manier van omgaan met iemand met dementie waren onderwerpen die ter sprake kwamen. Tevens werd een grote zorg in het publiek uitgesproken over het ontbreken van woonvoorzieningen voor kwetsbare ouderen in Rijsenhout.

Woonvoorzieningen

De gemeente Haarlemmermeer wil in iedere wijk voorzieningen voor ouderen, zodat zelfstandig wonen zolang mogelijk kan. Rijsenhout heeft sinds kort het inloop Odense huis, twee dagen in de week kunnen kwetsbare ouderen hier de hele dag terecht. Buurtbewoners zijn erg betrokken bij deze voorziening, maar zien tevens dat ouderen die meer zorg nodig hebben Rijsenhout uiteindelijk moeten verlaten.

De kerkgemeenschap telt al zeker 200 mensen die boven de 80 jaar zijn. Zij zien ook dat 80 plussers die moeten verhuizen naar aangrenzende gemeenten hun draai daar maar moeilijk vinden en graag deelgenoot uit blijven maken van de kerkgemeente in Rijsenhout. In een dorp als Rijsenhout waar iedereen elkaar steunt is het weggaan uit die gemeente, juist als je die steun het hardste nodig hebt, heel onwenselijk. Vereenzaming ligt op de loer en ook een gevoel van onveiligheid omdat het woongebied onbekend is.

De volgende bijeenkomst wil de organisatie dan ook wijden aan zelfstandigheid en woonvoorzieningen voor kwetsbare ouderen. Het is de bedoeling dat met elkaar besproken wordt hoe zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, ook met dementie en welke woonvoorzieningen er nu zijn en wat nodig is.

Ter voorbereiding wordt zoveel mogelijk informatie verzameld bij de gemeente, de buurtbewoners en de verschillende zorgcentra in de omgeving. De vraag wat de mogelijkheden zijn staat voorop. Heeft u informatie of wilt u iets delen dat van belang is graag contact met Ellen Millenaar via 06-22468574.