Afvalplan en De Tuinen in Raad

Aalsmeer – Op donderdag 20 april staat de maandelijkse raadsvergadering weer op het programma. Na vaststelling van de agenda en de ingekomen stukken wordt door het college en de gemeenteraad gesproken over het verhuurbaar maken van een deel van de Zwarteweg 77a (voormalige gemeentewerf) voor het Rode Kruis en de stichting Marokkaanse Gemeenschap, het afvalplan 2017-2021 en het project De Tuinen van Aalsmeer. Hamerstukken deze avond zijn de verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een woning aan de Herenweg 78e, de financiële verordening 2017 en het opschonen van het VVA terrein aan de Dreef en de aanleg hier van een bouwweg.

De raadsvergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn welkom. De vergadering kan thuis bijgewoond worden via livestream (zie de website: www.aalsmeer.nl).