Afscheid dominee Hans van Dalen

Kudelstaart – Zondag 3 maart aanstaande om 10.00 uur neemt de Protestantse Gemeente Samen-op-Weg te Kudelstaart afscheid van haar voorganger dominee Hans van Dalen.

Zeven mooie jaren

Bijna zeven jaar heeft dominee Hans van Dalen de Samen-op-Weggemeente in Kudelstaart gediend. Zowel dominee Van Dalen als de Samen-op-Weggemeente kijken terug op zeven mooie jaren. De gemeente is dankbaar voor de ‘gave van het woord’ die Van Dalen heeft en die hij gebruikt heeft om zijn goed doordachte preken en de Bijbelse boodschap op een begrijpelijke wijze te brengen. Daarbij schuwde hij geen enkele vorm, als het nodig was maakte hij in een toneelsketch de toepassing van Bijbelse begrippen begrijpelijk voor jong en oud. In zijn tweede dienst na zijn intrede in 2012, bij de oecumenische viering van het 80-jarige jubileum van RKDES, verwierf dominee Van Dalen direct een plaats in de harten van alle Kudelstaarters.

Nieuwe activiteiten

De samenwerking met de RK-parochie heeft hij altijd een warm hart toegedragen. Nieuwe activiteiten zagen in de afgelopen zeven jaar het levenslicht, zoals de Spilplusdiensten, Top-2000 dienst, U2 dienst of een dienst met muziek van Marco Bosato. Maar ook activiteiten als dauwtrappen in de vroege morgen van Hemelvaartsdag of leerdiensten over de Islam of over Euthanasie kwamen uit zijn koker en bereidde hij voor met een trouwe groep medewerkers.

Voorbijgangers

Hans en Joke van Dalen hebben lief en leed, zowel in hun eigen leven als in de gemeente, gedeeld en daarom valt het afscheid voor iedereen zwaar. Menigeen weet echter ook dat dominees niet alleen voorgangers, maar ook voorbijgangers zijn. Iedereen die dominee Hans van Dalen nog een keer wil horen voorgaan en hem en zijn vrouw Joke de hand wil drukken, zowel van binnen als van buiten de Samen-op-Weggemeente, is zondag 3 maart om 10.00 uur van harte welkom in de Spil, Spilstraat 5 te Kudelstaart.

Aan Kudelstaarters wordt gevraagd zoveel als mogelijk lopend of op de fiets te komen om parkeerproblemen te voorkomen.