Aanschuiftafel met Dirk Postma in bibliotheek

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Zaterdag 9 april organiseert Het Huiskamermuseum in samenwerking met de bibliotheek een aanschuiftafel in de bieb. Architect Dirk Postma – werkend en wonend in Aalsmeer – vertelt aan de hand van beeldmateriaal over zijn fascinatie voor Het Schip, een bijzonder woongebouw in Amsterdam. Daarnaast toont hij hoe de Amsterdamse School zich verhoudt ten opzichte van de abstracte vormgeving van De Stijl waarvan Mondriaan en Rietveld wel de meest bekendste namen zijn.

Toevallige ontdekking

Eigenlijk was Het Schip een toevallige ‘herontdekking’, mede gevoed door zijn belangstelling voor het werk van Martijn Zandberg. Postma zegt er zelf het volgende over: “Na een bezoek aan een recent opgeleverd woningbouwproject in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam waar Martijn Sandberg zijn kunstwerk in geïntegreerd heeft, liep ik daar nog even rond en stuitte op Het Schip van Michel de Klerk. Een monument uit de periode van het begin van de sociale woningbouw en het icoon van het gedachtegoed van de ‘Fantasievollen’ zoals de architecten van de Amsterdamse School zich zelf noemden. Bakstenen lijken van rubber, niets is qua vorm onmogelijk in dit prachtige voorbeeld van versteend expressionisme! Mijn reis eindigt nota bene in Aalsmeer, waar wij in ons dorp ook twee prachtige voorbeelden van deze architectuurstroming kunnen aanschouwen.”

Interessante omweg

Architect Dirk Postma heeft een interessante omweg gemaakt voor hij uiteindelijk ging studeren aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam. “Scheepstimmerman dat leek mij wel wat. Maar daarvoor moest ik naar een opleiding in Rotterdam en bovendien had ik de juiste leeftijd nog niet. Dus dat ging het niet worden.” Op de MTS afdeling bouwkunde werd hij gegrepen door bouwkunde en architectuur. Vervolgens stapte hij over naar de HTS. “Ik ging stage lopen bij een constructeur, aannemer en bij een architect. Zo kreeg ik de kans te ontdekken welke richting mij het beste lag. Na de stageperiodes ben ik afgestudeerd op architectuur met als afstudeerproject; het ontwerpen van een basisschool.” 

Postma ging werken bij architectenbureau Joop van Stigt. “Ik was mij er toen nog niet volledig van bewust aan welk belangrijk project ik werkte, de renovatie van de P.L.Takbuurt.” Postma wilde echter verder en koos voor de avondopleiding van de Academie voor Bouwkunst. “Toen ik daar begon, was dat aan het einde van de democratisering periode. Ik ben opgeleid met als motto: ‘vorm volgt functie’. Bij aanvang was ik niet zo bezig met de vormtaal van de architectuur. Het was meer het ontwikkelen van eigen creativiteit, stijl, handschrift. Ik kreeg de tijd om te rijpen. Het eerste jaar was opvang het tweede jaar oriëntatie.” Na het afronden van de Academie, die zeven jaar in beslag nam, is Dirk Postma in 1985 voor zichzelf begonnen.

Dirk vertelt u over deze reis bij de Aanschuiftafel op 9 april aanstaande van 16.30 tot 17.00 uur in de bibliotheek van Aalsmeer in de Marktstraat 9. Gezien het bijzondere karakter van deze aanschuiftafel en het beperkte aantal stoelen worden belangstellenden verzocht zich aan te melden per mail: nackwach@tiscali of telefonisch via: 06-12299254