Start aanleg sportvelden en fitness in Jac. Stammespark

Aalsmeer – Afgelopen week is de aanleg van nieuwe sportvelden, een route voor fitness en een groenzone in het Jac. Stammespark van start gegaan. De opdracht voor het werk in het park naast sporthal De Bloemhof (tussen de Horn- en Aalsmeerderweg) is door de gemeente verleend aan Fronik Infra BV. Het hele project wordt mede mogelijk gemaakt door een aanzienlijke financiële bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). 

Parkeerterrein

Het werk begint met de aanleg van een nieuw parkeerterrein dat een nieuwe toegang krijgt vanaf de Braziliëlaan. Die toegang naar het nieuwe parkeerterrein is gedeeltelijk al aangelegd door Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Het nieuwe parkeerterrein is naar verwachting in september 2023 klaar. De sportvelden en de fitnessroute zijn in de maanden daarna gereed. 

Sportvelden, groenzone en fitness

De route voor fitness komt rond sporthal de Bloemhof, de groenzone loopt  langs de Machinetocht tot aan de Middenweg. De sportvelden bestaan uit twee velden voor Beach Handbal en een multicourt voor voetbal en basketbal. Er komt ook een hardloopbaan en een route met fitness-toestellen voor alle leeftijden. 

Krachthonk en Zwanenwater

Eerder dit jaar zijn in samenwerking met Handbalvereniging Aalsmeer een nieuw krachthonk en nieuwe kleedkamers gerealiseerd. 

Later dit jaar wordt het pad rond het Zwanenwater aangelegd. De inrichting rond het Zwanenwater wordt nog afgestemd met de omgeving.  

Over de uitvoering van de werkzaamheden kunnen inwoners contact onderhouden met de heer C. Riechelman (c.riechelman@amstelveen.nl) van de gemeente Aalsmeer of met Frans van der Lubbe van Arcadis (frans.vanderlubbe@arcadis.com), die namens de gemeente Aalsmeer het dagelijks toezicht op de werkzaamheden verzorgt.

Bijdrages project

De Gemeente Aalsmeer, Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV en de ESA betalen mee aan het project. Een aanzienlijke financiële bijdrage wordt geleverd door Stichting Leefomgeving Schiphol. SLS wordt gefinancierd door het Rijk, de provincie Noord-Holland en Schiphol en heeft tot doel het verbeteren van de leefomgeving en sociale cohesie in de Schipholregio. Dit doet SLS door het bieden van hulp aan individuele bewoners die in een onleefbare situatie zitten en die op geen andere manier kunnen worden gecompenseerd. Stichting Leefomgeving Schiphol gaat samen met hen aan de slag om een oplossing te vinden voor hun problematiek. 

Daarnaast ondersteunt Stichting Leefomgeving Schiphol grote en kleine initiatieven die een positief effect op de leefbaarheid in de omgeving hebben. Het gaat dan om initiatieven die in samenwerking met gemeenten en/of bewoners tot stand worden gebracht. 

Naamgeving

In 2021 heeft de gemeente via participatie aan inwoners gevraagd suggesties te doen voor een naam voor het nieuw aan te leggen park langs de Machineweg. De naam ‘Jac. Stammes park’ kreeg de meeste stemmen, vernoemd naar de bekende, geliefde en te vroeg overleden jeugdtrainer van Handbalvereniging Aalsmeer. Er was overigens massaal gestemd door inwoners. Er waren ruim 2.000 stemmen uitgebracht. Goede tweede met 822 stemmen was het Wiebe Koopstraperk (laatste gemaal bediende), maar Jac. Stammes overtrof dit met 1.011 voorkeuren.