Aanleg sportcomplex FC Aalsmeer vordert

Aalsmeer – Het college van B en W heeft afgelopen maandag 2 november een werkbezoek gebracht aan het sportcomplex Hornmeer aan de Beethovenlaan. Het college wilde de vorderingen in de bouw van de kantine van FC Aalsmeer en de 24 kleedkamers die in opdracht van de gemeente worden gerealiseerd met eigen ogen zien en bijgepraat worden over de stand van zaken. Getooid met helmen en laarzen ging het college vervolgens ook de klei in om het bouwrijp maken van de twee natuurgrasvelden en het park te bekijken.

De aanleg van de voetbalvelden is een cultuurtechnisch en geohydrologisch complex werk. Er moet een watergang tussen de sportvelden en het Hornmeerpark worden gegraven en andere watergangen gedempt. De te dempen watergangen moeten de tijd krijgen om te ‘zetten’ om nazakking in de toekomst te minimaliseren. Bij het voorbelasten van de gronden wordt zoveel mogelijk grond gebruikt die ook nodig is voor de nieuwe sportvelden. Na deze werkzaamheden duurt het enige tijd voor de grond gezet is.

De verwachting is dat omstreeks maart 2016 dit voorwerk gereed is waarna begonnen kan worden met het speelklaar maken van de velden. De natuurgrasvelden worden in augustus 2016 opgeleverd. De kantine wordt door FC Aalsmeer zelf gebouwd en is bijna klaar voor oplevering. Het aantal kleedkamers wordt uitgebreid van 12 naar 24 en wordt, evenals de voetbalvelden, gerealiseerd in opdracht van de gemeente Aalsmeer. De verwachting is dat de kleedkamers rond de jaarwisseling in gebruik kunnen worden genomen.

Als laatste onderdeel van het complex worden de natuurgrasvelden in de zomer opgeleverd en dan kan het voetbalseizoen 2016-2017 starten op een volledig vernieuwd sportpark Hornmeer, inclusief kantine, kleedkamers en buitenruimte. De ESA (beheerder van binnen- en buitensportaccommodaties in Aalsmeer) verzorgt het beheer van het sportcomplex en geeft gelegenheid tot sportbeoefening aan FC Aalsmeer.