Aanleg 4,6 km vrije busbaan

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe busbaan tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid. Er is een ingenieursbureau gecontracteerd, die de aanbesteding van het werk voorbereid. Na de aanbesteding wordt het werk gegund aan een aannemer en kan de uitvoering starten. Naar verwachting is medio 2017 een aannemer geselecteerd. De aanleg van de busbaan kan vervolgens starten in 2018 en de planning is dat de uitvoering dan in 2019 gereed is.

De aanleg van de hoogwaardige openbaar vervoer verbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid is een belangrijke schakel in het regionale HOV-netwerk. Met de aanleg wordt de OV-bereikbaarheid van Aalsmeer en de bedrijventerreinen Green Park, Schiphol Rijk en het in aanleg zijnde Schiphol Logistics Park sterk verbeterend.

De 4,6 kilometer lange, vrijliggende busbaan komt tussen de kruising met de Fokkerweg in Haarlemmermeer en de kruising met de Poelweg in Uithoorn te liggen en loopt dwars door Aalsmeer over de Burgemeester Kasteleinweg. Langs het nieuwe tracé worden twee haltes in Aalsmeer aangelegd. Eén ter hoogte van de Van Cleeffkade en één bij de Ophelialaan. In het tracé in Aalsmeer zijn zes rotondes opgenomen. Bij vijf ervan rijdt de bus recht door de rotonde heen. Alleen op de rotonde bij de Zwarteweg rijdt de bus met het verkeer mee.

Met de aanleg van de busbaan worden ook de Burgemeester Kasteleinweg en de aangrenzende fietspaden opnieuw ingericht. De Burgemeester Kasteleinweg wordt een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Het wordt een stuk veiliger voor fietsers. Zo wordt in Aalsmeer 1,5 kilometer extra snelfietspad aangelegd en wordt het fietspad over een lengte van ruim 2 kilometer verbreed. Ook komt er een fietsonderdoorgang bij de Aalsmeerderbrug en een fietstunnel bij de Legmeerdijk.

Foto: Voor de aanleg van vrije busbaan werken de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn, de Stadsregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland samen.