Aandacht politiek voor alternatieve woonvormen

Aalsmeer – Afgelopen woensdag 9 maart organiseerde PACT Aalsmeer een inspirerende avond over alternatieve woonvormen. Goed gevuld was cultureel café Bacchus hiervoor. Wonen voor jongeren, alleenstaanden en ouderen heeft op dit moment volop de aandacht van de politiek in Aalsmeer. Tijdens de vergadering van de Raad donderdag 10 maart dienden de fracties CDA en AB de motie ‘Alternatieve Woonvormen’ in. PACT schaarde zich heel begrijpelijk achter dit plan van de beide fracties. “Er is grote behoefte aan kleinschalige, snel te realiseren, niet-traditionele huisvesting, specifiek voor jongeren, senioren en eenpersoons-huishoudens”, aldus de tekst in de motie. De partijen zijn rondes gaan maken in de gemeente en hebben gezocht naar locaties waar tijdelijke (periode 10 tot 15 jaar) woningbouw mogelijk is. Zes locaties zijn nader uitgewerkt. Het betreft allen grond van de gemeente. Er hoeven dus geen gronden aangekocht te worden, waardoor de kosten relatief laag kunnen blijven. De VVD en HAC vonden het voorstel sympathiek en stemden voor de motie. Unaniem aangenomen, maar niet iedereen was hier blij mee. Burgemeester Jeroen Nobel was kritisch. En begrijpelijk, de woonvisie is onlangs aangenomen en hierin is opgenomen dat de gemeente zich actief gaat inzetten om alternatieve woonvormen te vinden en hier onderzoek naar gaat doen. “Is het wenselijk dat iedereen op de fiets stapt om woningbouwlocaties te zoeken?”, aldus de burgemeester. Hij raadde de fracties aan goed naar hun rol in de politiek te kijken. Dick Kuin van AB trok zich de terechtwijzing aan. “We vragen slechts om onderzoek te doen.”

De fracties denken aan de uitbreiding van Mijnsheerlijckheid bij de Proosdijstraat met vijf jongerenwoningen, tien alternatieve woningen voor jongeren in de Edisonstraat, acht ouderenwoningen bij de speelplaats tussen het Rameaulaantje en de Händelstraat, negentien woningen voor senioren en starters in de groenstrook langs de Haydnstraat, negen woningen (arken) aan het water in de Lunalaan en zeven waterwoningen bij het Fort Kudelstaart, rechts bij de ingang aan de Kudelstaartseweg.

Wethouder Tom Verlaan heeft toegezegd een quick scan te zullen laten maken naar de mogelijkheden op deze zes locaties. Voor het zomerreces komt er antwoord. Hij zei tot slot dat het college zich houdt aan de visie: “Het college zoekt ook verder door naar woonlocaties.”

PACT-bijeenkomst in Bacchus. Foto: www.kicksfotos.nl