Aalsmeerbaan vanaf juli weer inzetbaar

Schiphol – Op dit moment staan er nog vliegtuigen geparkeerd op de Aalsmeerbaan. Schiphol verwacht in de eerste helft van juli de baan weer beschikbaar te maken voor het vliegverkeer. Dit betekent niet dat de baan vanaf dat moment ook meteen wordt ingezet. Er is nog steeds sprake van relatief weinig vluchten en bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van de Polderbaan en de Kaagbaan.

De Aalsmeerbaan wordt ingezet op momenten dat er te veel vliegverkeer is om op één start- of landingsbaan te kunnen afhandelen of als de wind- en weersomstandigheden of de beschikbaarheid van de andere banen daarom vragen. Zodra definitief bekend wordt vanaf welke datum de Aalsmeerbaan weer inzetbaar is voor het vliegverkeer, wordt dit via de website van Schiphol bekend gemaakt.

Gaat het aantal vluchten op Schiphol meteen weer terug naar hoe het hiervoor was?

Voordat het aantal vluchten terug is op het niveau van 2019 is Schiphol een paar jaar verder, naar verwachting rond 2023. In de tussenliggende jaren zullen er steeds meer vluchten bijkomen, naar mate vraag en aanbod zich herstellen.

Is de groei van Schiphol nu volledig van de baan?

De komende jaren staan vooral in het teken van herstel. Van groei boven de 500.000 vluchten is voorlopig geen sprake. Eerst zet Schiphol in op herstel in geleidelijke stappen. Tegelijkertijd wordt verder gegaan met het terugdringen van hinder via de maatregelen die te volgen zijn op minderhinderschiphol.nl. Deze maatregelen gaan over baangebruik, vliegroutes en –procedures overdag en in de nacht en vlootvernieuwing. Deze maatregelen staan los van het aantal vluchten.