Aalsmeer klaar voor de winter!

Aalsmeer – Afgelopen zondagavond 22 november is De Meerlanden op weg gegaan om preventief te strooien. Het zou glad kunnen worden op de wegen. Het winterweer heeft haar intrede gedaan. En dit werd maandag 23 november nog even heel duidelijk. De ruiten van de auto’s waren bevroren, de krabber moest ter hand genomen worden. Het is nog geen winter, maar de winterkou is wel al gearriveerd. Gelukkig is de gemeente voorbereid. Klaar voor de winter.

Evaluatie vorig seizoen

Het college heeft namelijk op 10 november het Gladheidbestrijdingsplan voor 2015-2016 vastgesteld. Dit heeft zij gedaan na de evaluatie van de inspanningen van vorig seizoen. De gemeente heeft de zorg om wegen veilig en goed toegankelijk te houden bij gladheid. Meerlanden is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de gladheidbestrijding in Aalsmeer. Uitgangspunt bij de gladheidbestrijding is dat de gemeente zich inspant om de gladheid tegen te gaan op belangrijke wegen en fietspaden. Wethouder Ad Verburg: “De gemeente en Meerlanden zijn ook dit jaar goed voorbereid. De gemeente Aalsmeer zal de doorgaande routes strooien. De gemeente doet daarom ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers. Het is belangrijk dat inwoners zelf ook strooien of sneeuw wegschuiven op bijvoorbeeld hun eigen stoep.”

Bij sneeuw is het overigens beter eerst te vegen of te schuiven als het net gevallen is en daarna als het nodig is te strooien. Veeg de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft. Houdt bij het vegen goten en putten vrij van sneeuw. Denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout en strooi zand om een dikke ijslaag begaanbaar te maken.

Hoofdroutes voorrang

Hoofdrijwegen en belangrijke bus- en fietsroutes krijgen voorrang bij het strooien en sneeuwruimen. Ook dit jaar wordt er zoveel mogelijk preventief gestrooid. Er is aandacht voor het strooien rondom seniorenwoningen en zorgcentra, dit zal gebeuren op afroep. De weekmarkt op het Praamplein krijgt extra service. Het is niet mogelijk dat de gemeente alle wegen begaanbaar houdt wanneer er gladheid is. Wegen in woonwijken, stoepen en wandelpaden worden bijvoorbeeld niet gestrooid. Er staan zoutkisten bij het zwembad, het uitvaartcentrum, de dagvoorzieningen voor gehandicapten en de zorgcentra. Kijk op www.aalsmeer.nl voor informatie over de locaties van zoutkisten, het melden van gladheid, de strooiroutes en het gladheidbestrijdingsplan.