Aalsmeer aan de slag met fossiele onafhankelijkheid

Aalsmeer – Een bedrag van 30.000 euro gaat beschikbaar gesteld worden om de motie Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk uit te kunnen gaan werken. In 2016 heeft de gemeenteraad haar Duurzaamheidsbeleid vastgesteld en daarmee de ambitie om in 2040 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. De ambitie omvat grofweg het verduurzamen van elektriciteits- en warmtevoorzieningen en verduurzamen van de mobiliteit en om dit te realiseren gaat een plan gemaakt worden door een onafhankelijk bureau.

Plan van aanpak

De extra 30.000 euro zijn nodig omdat de huidige budgetten duurzaamheid slechts toereikend zijn voor uitvoering van het staande beleid. Het werd tijdens de behandeling van deze kredietaanvraag dinsdag 29 januari in de vergadering van de commissie Ruimte en Economie al snel duidelijk dat de fracties dit geld niet zomaar toevertrouwen aan wethouder Wilma Alink-Scheltema. Ze wilden meer informatie over de besteding ervan. De wethouder vertelde dat er een plan van aanpak wordt gemaakt naar aanleiding van onderzoeken, die per wijk zullen worden uitgevoerd. Aalsmeer heeft gekozen voor een ambitieuze uitvoering, want er is niet zoals het Rijk in 2050, maar ervoor gekozen om in Aalsmeer al in 2040 volledig van het gas af te zijn. “Uitgangspunt is aardgasloos. Eigen stroom in Nederland en niet uit Saoedi-Arabië”, aldus de wethouder.

Zonne-energie en biogas

Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer had zijn ‘huiswerk’ gemaakt en had een rijtje vragen: Of het gasnet in Aalsmeer ook gebruikt kan en gaat worden voor groene waterstof, hoe er meer zonne-energie opgewekt gaat worden, of er mogelijkheden zijn om aangesloten te worden op de biogasinstallatie van Meerlanden en kan de restwarmte van het Data-centrum NL-DL op bedrijventerrein Hornmeer in breder verband gebruikt worden?

Avondje ‘sparren’

Wethouder Alink gaf aan dat deze vragen meegenomen zouden kunnen worden in het onderzoek naar alternatieve bronnen. Ze proefde ook de wil van de raad om meer betrokken te worden en mee te mogen denken en stelde een avond ‘sparren’ over dit onderwerp voor. Wel op korte termijn, want na de klap van de hamer ter goedkeuring in de raadsvergadering van 14 februari wil zij direct aan de slag met de 30.000 euro voor het plan Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk. Een hamerstuk wordt het overigens niet, de aanvraag komt als bespreekpunt op de agenda van de raad te staan.