8 Appartementen voor starters in ‘oude’ Columbiaschool

Aalsmeer – Op 24 maart is door het college van burgemeester en wethouders besloten om de voormalige Columbiaschool aan de 1e J.C. Mensinglaan 29 te Aalsmeer te verkopen aan Meer Vastgoed V.O.F. Aan de ontwikkelaar is uitdrukkelijk verzocht om de voormalige muziekschool geschikt te maken voor kopende starters op de woningmarkt uit Aalsmeer en Kudelstaart. In dit project worden nu acht appartementen voor deze doelgroep gerealiseerd. Hiermee wordt tevens een aanzet gegeven voor het creëren van woningen voor jongeren, zoals aan de raad is toegezegd.

Voorafgaand aan het definitieve besluit tot verkoop en de aanvraag omgevingsvergunning is op 3 maart een inloopavond georganiseerd op de locatie. Deze informatieavond was georganiseerd door de ontwikkelaar, waarbij ook de makelaar en een medewerker van de gemeente aanwezig was. Naar aanleiding van de inloopavond heeft de ontwikkelaar individuele gesprekken gevoerd met de direct omwonenden. Op basis van deze gesprekken is het plan aangepast om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de belangen van deze omwonenden. Hiermee is beoogd om zoveel mogelijk draagvlak te verkrijgen voor het plan. Pas daarna is op 3 april door Meer Vastgoed V.O.F. een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het transformeren van het gebouw tot acht startersappartementen. Om het pand geschikt te maken voor bewoning is aan de voorzijde aan het ‘pleintje’ een entreepartij gemaakt. De architect van het bouwplan heeft geprobeerd om het gebouw aan de buitenkant zoveel als mogelijk in stand te laten, zodat het gebouw herkenbaar blijft als de Columbiaschool.

Start verkoop

De aanvraag voor de vergunning is nog in behandeling, maar de inschrijving voor de verkoop gaat starten. Sterker nog, de verkoop is vandaag, donderdag 23 april, van 17.00 tot 19.00 uur. Geïnteresseerd? Inschrijven kan via www.columbiaschool.nl.