2 Miljoen voor verduurzamen sportaccommodaties

Amstelland – De provincie Noord-Holland stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor sportverenigingen die hun accommodatie willen verduurzamen. De regeling werd eerder al opengesteld en bleek een groot succes. Nieuwe aanvragen kunnen vanaf 9 januari 2023 worden ingediend. Er is veel belangstelling voor de subsidieregeling verduurzaming sportaccommodaties. Afgelopen jaar hebben al 57 sportverenigingen subsidie ontvangen. De effecten van de verduurzaming bij sportverenigingen blijken groot. 

De provincie stelt daarom opnieuw geld beschikbaar zodat nog meer sportclubs hun plannen voor verduurzaming kunnen realiseren. Gedeputeerde Rosan Kocken: “We zien veel positieve effecten van de regeling. De investeringen dragen bij aan de CO2 reductie en de sportverenigingen betrekken hun leden actief bij de verduurzamingsmaatregelen. Ook is er meer aandacht voor het scheiden en inzamelen van afval en het visualiseren van de energieoplevering op tv-schermen. Veel verenigingen willen ook in de toekomst verdere verduurzamingsmaatregelen nemen. Dat is een goede ontwikkeling die de provincie graag ondersteunt.“

Verlichting en isolatie

De subsidie kan besteed worden aan bijvoorbeeld zonnepanelen, LED verlichting, isolatiemateriaal, apparatuur voor warmte-koude terugwinning, een warmtepomp en HR-glas. Naast sportverenigingen kunnen ook beheersstichtingen van sportaccommodaties subsidie aanvragen. Het maximaal aan te vragen bedrag is 25.000 euro. 

De regeling staat open van 9 januari tot 31 maart 2023 en kan via het subsidieloket van de provincie worden aangevraagd. De subsidie wordt verleend uit het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds. Met dit fonds draagt de provincie bij om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van de uitbraak van corona te verzachten.