18e NK Bonaken in Leimuiden

Leimuiden – Het 18e Nederlands Kampioenschap Bonaken staat voor de deur. Aanstaande zaterdag 4 november komen naar schatting zo’n 150 Bonakers uit heel Nederland naar Partycentrum Keijzer in Leimuiden waar het NK wordt gehouden. Onder hen zijn naar schatting zo’n twintig debutanten; de leerlingen van de Bonaken Academie.

Cultureel erfgoed

De Bonaken Academie is in het leven geroepen nadat het kaartspel Bonaken in 2017 is opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. Met de opleiding beoogt de Stichting Bonaken Nederland het kaartspel voor het nageslacht te behouden. Op drie zaterdagen in oktober zijn de leerlingen in drie sessies bijeen gekomen in het Café van Partycentrum Keijzer. Docenten van de Stichting Bonaken Nederland hebben de aspirant-Bonakers de grondbeginselen van het Bonaken spelenderwijs bijgebracht.

Traditie in ere houden

De Stichting Bonaken Nederland heeft het spel voorgedragen als Immaterieel Erfgoed om er zeker van te zijn dat de spelregels – de ziel van het spel – tot in lengte van jaren gekoesterd, beschermd en geconserveerd worden. In het kader van deze aanwijzing worden de komende jaren allerhande acties opgezet om het kaartspel onder de aandacht van Nederlandse bevolking en jongere generaties te brengen. “Alleen al bij Café Keijzer in Leimuiden wordt al 100 jaar gebonaakt en misschien wel veel langer. We zijn het de generaties die ons voor gingen verschuldigd deze prachtige traditie in ere te houden maar ook gaandeweg over te dragen aan volgende generatie’,’ aldus Wim Buskermolen, voorzitter van de Stichting Bonaken Nederland.

Wat is Bonaken?

Bonaken is een uniek spel. Overal in Nederland zijn de regels anders maar op het Nederlands Kampioenschap gelden de regels van de Stichting Bonaken Nederland. Die spelregels zijn terug te vinden op de website. Het NK Bonaken begint zaterdag 4 november om 13.00 uur in Partycentrum Keijzer aan de Dorpsstraat 30 in Leimuiden. Deelname staat open voor iedereen. Inschrijven kan via www.bonaken.nl of tot vijf minuten voor aanvang aan de zaal.