15 Recreatiehuizen op terrein Terra Nova

Aalsmeer – Niet zoals gebruikelijk op dinsdag, maar op maandag 12 juni komt de gemeenteraad bijeen voor de openbare vergadering van de commissie Ruimte en Economie. Op de agenda de vaststelling van de structuurvisie Landelijk Gebied Oost, het bestemmingsplan Aalsmeer Dorp, het uitvoeringsprogramma buitenruimte Aalsmeer en het beeldkwaliteitsplan Royal Terra Nova.

Ode aan tuinbouwhistorie

De eigenaren van dit tuinbouwbedrijf hebben plannen ontwikkeld om de voormalige tuinbouwgronden aan de Uiterweg 222 om te toveren tot recreatiegebied. De kassen gaan plaats maken voor maximaal vijftien grondgebonden recreatiewoningen en enkele gemeenschappelijke voorzieningen. In totaal wordt 23.500 vierkante meter aan kweekgronden onttrokken aan de agrarische bestemming. Circa 8.000 vierkante meter aan vrijkomende kassen gaat gesloopt worden. Aan de voorzijde van het terrein zal een kas behouden blijven. Het betreft een relatief nieuwe kas die dienst zal gaan doen als centrale verblijfsruimte. Met deze kas willen de eigenaren een ode brengen aan het verleden en een verbinding leggen met de rijke tuinbouwhistorie van het Uiterweggebied. Ook het bedrijfsgebouwtje dat dateert uit omstreeks 1893 aan de Ringvaart blijft behouden als beeldbepalend element.

Natuurbad 

Langs de Ringvaart wordt een strook grond met een breedte van zo’n 20 meter ingericht als groene zone. Op het terrein worden maximaal vijftien recreatiewoningen gebouwd. Geheel in lijn met de structuurvisie wordt in de plannen zoveel mogelijk een functionele verbinding gezocht met de waterrecreatie. Vanuit die optiek zullen de vakantiehuisjes mogelijk worden voorzien van een boothuis. Te midden van de recreatiepercelen is een gemeenschappelijke voorziening bedacht in de vorm van een natuurbad. Het is de bedoeling dat de gasten aan de voorzijde van het terrein gaan parkeren.

Het plan van Terra Nova past in de lijn om het Uiterweggebied nieuw leven in te blazen. Al vele kwekerijen zijn omgetoverd tot jachthavens. Er zijn overigens meer plannen om recreatievoorzieningen en vakantiehuizen te realiseren aan de Uiterweg en er is nog het plan van Stichting De Bovenlanden om een groen park te ontwikkelen in het verlengde van de Historische Tuin.

De vergadering van de commissie Ruimte en Economie op maandag 12 juni begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis en is openbaar. Belangstellenden zijn welkom om plaats te nemen op de publieke tribune.