13 Inwoners in koninklijk zonnetje gezet

Aalsmeer – Met een smoes waren ze naar het Raadhuis gelokt, de dertien inwoners die woensdag 26 april bedankt zijn voor hun tomeloze inzet voor anderen met een Koninklijke Onderscheiding. “Smoesjes bedenken is toch altijd een hele kunst en onmisbaar bij de magie van deze dag. Of u het nu toch iets eerder wist of het smoesje doorzag, het zal voor niemand een minder grote verrassing zijn”, begon burgemeester Gido Oude Kotte zijn welkomswoord.

Vijf dames en acht heren zijn dit jaar voorgedragen om in het koninklijke zonnetje te worden gezet door mensen uit hun omgeving. Eentje meer dan vorig jaar. Alle voorgedragenen doen met toewijding en  geheel belangeloos veel voor de samenleving. “Ik hoop dat u het als aanmoediging ziet om dit goede werk voort te blijven zetten. Vrijwilligers zijn het fundament van een sociale gemeenschap”, aldus burgemeester Oude Kotte. “Vandaag is een goed moment om stil te staan bij het vele vrijwilligerswerk in Aalsmeer en een groot compliment te geven aan allen die zich dagelijks onbaatzuchtig inzetten voor anderen. Het is mij een grote eer vandaag een aantal van die bijzondere vrijwilligers persoonlijk te mogen ontmoeten.”

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn de dames Susan Griekspoor, Joyce Schoon,  Mariska de Graaf, Sigrid Arendse en Rosalinde van Veen, de heren Theo Rekelhof, Peter Procházka, Arjan van der Kraan, Peter Janmaat, Michel Vreken en Elbert Huijts en geridderd zijn Dick de Geus en Victor Lagodin. Alle gedecoreerden zetten zich op diverse vlakken en veelal bij meerdere verenigingen en instellingen tomeloos in voor Aalsmeer en haar inwoners. 

Susan Griekspoor

Susan Griekspoor is al jaren vrijwilliger bij Rozenholm en verzorgt iedere week een muzikale middag, maar verricht hier ook allerlei hand- en spandiensten én is onder andere ouderling van de Gereformeerde kerk, vrijwilliger bij de EHBO en werkt voor Tafeltje-dek-je. “U wordt gezien als een onmisbare schakel. Een spil waar veel om draait”, aldus Oude Kotte. 

Theo Rekelhof

Beroepsvisser Theo Rekelhof is voor heel veel mensen een bron van inspiratie, hij leert mensen de waarde van Westeinderplassen, geeft natuureducatie aan kinderen en draagt bij aan een gezonde visstand in Nederland. Theo werkt samen met Stichting De Bovenlanden en zet zich ook al tien jaar in voor de Poeloversteek van Oceanus. “Je bent een ware ambassadeur voor het plassengebied”, zo zei de burgemeester. Leuk weetje: Theo noemt zich geen Aalsmeerder of Kudelstaarter, maar een Westeinder. 

Dick de Geus

Dick de Geus is in de zwemwereld een onmisbare factor. Hi zet zich op ontelbaar veel manieren in voor de zwemsport, zowel regionaal als landelijk. Hij gaf zwemtrainingen bij Oceanus, was elf jaar voorzitter van de Aalsmeerse zwemvereniging. Verder is Dick voorzitter van wijkraad De Dorper en leidt de competitie van de recreanten bij Biljartvereniging Aalsmeer. “U wordt, en dat is bij zwemmen echt wel een pré, een drijvende kracht genoemd”, besloot Oude Kotte. 

Peter Procházka

Peter Procházka is één van de Dippers. “En daarmee alleen al bent u een begrip”, begon de burgemeester zijn verhaal. “Mede door uw niet aflatende inzet zijn Aalsmeer en Kudelstaart verrijkt met de prachtige evenementen Pramenrace en Plaspop.”  Nog een begrip waar Peter een grote bijdrage aan geleverd heeft zijn de Bindingzomerkampen. Verder is hij jaarlijks te vinden bij de boekenstand tijdens de bazaar van de Doopsgezinde kerk en is vrijwilliger bij de Kringloop in Mijdrecht. “Een groot genoegen”, noemde Oude Kotte het om de versierselen aan Peter uit te mogen reiken. 

Joyce Schoon

Joyce Schoon is iemand die zich al vele jaren belangeloos wegcijfert voor anderen. Ze is een meelevende steun in de hospices in Nieuwegein en De Kwakel, ontlast mantelzorgers door bij de mensen thuis de cliënt te verzorgen, helpt bij het onderhouden van sociale en maatschappelijke contacten, geeft taalles aan anderstalige mensen, gaat via de Open Hof kerk op bezoek bij alleenstaanden en is actief als gastvrouw in het Flower Art Museum. Burgemeester Oude Kotte: “U wordt een mooi mens genoemd. U bent positief, kritisch, kan goed overleggen en bent fijn om mee te sparren.”

Mariska de Graaf

Mariska de Graaf speelde jaren in het eerste dameselftal van hockeyclub Qui Vive en heeft hier 25 jaar trainingen gegeven en was lid van de technische commissie bij de dames en de jeugd. Voor haar jarenlange inzet kreeg Mariska enkele jaren geleden de Rob Posthumus bokaal en nu dus een Koninklijke onderscheiding. Maar niet alleen voor deze sportieve bijdragen, ook voor haar werk bij de Doopsgezinde Gemeente, haar inzet als vrijwilliger en bestuurslid bij het Flower Art Museum en Mariska is één van de organisatoren van de Moeder Verwendag. “Dit vele vrijwilligerswerk dat met hart en ziel is en wordt gedaan, verdient een koninklijke erkenning”, zo zei Oude Kotte.

Arjan van der Kraan

Arjan van der Kraan is sinds september 1995 als vrijwillig bestuurslid betrokken bij het werk van Kinderhulp Afrika en sinds december 2014 ook penningmeester bij de Oegandese organisatie Childrens Welfare Mission. Arjan verricht voor de campus in Oeganda diverse werkzaamheden, zoals vergaderen, fondsenwerven, beleidsstukken schrijven, financiën beheren en verzekeringskwesties regelen. Daarnaast zit hij in commissies voor zendingen voor de kerk. “Alles doet u met heel uw hart en vol dienstbaarheid”, aldus Oude Kotte. 

Peter Janmaat

Volgens Peter Janmaat zou iedereen waarvoor het fysiek en mentaal mogelijk is een vrijwilligerstaak op zich zou moeten nemen. Zelf is hij al vele jaren actief bij verschillende verenigingen. Hij is voorzitter geweest van Tennisvereniging Kudelstaart, heeft er samen met andere vrijwilligers voor gezorgd dat het G-tennis is gegroeid en zet zich in of heeft zich ingezet voor RKDES voetbal, Handbalvereniging Aalsmeer en het Dorpshuis van Kudelstaart. “Een geweldige inzet voor het verenigingsleven”, roemde burgemeester Oude Kotte. 

Sigrid Arendse

Onmiskenbaar onmisbaar is Sigrid Arendse bij de EHBO vereniging Aalsmeer en de stichting AED Westeinder. Sinds 1996 is Sigrid secretaris van het bestuur en tot en met 2019 was Sigrid lid van het reanimatieteam van stichting AED Westeinder. In 2020 kreeg zij de gouden speld voor het 25-jarig lidmaatschap bij de EHBO Aalsmeer en nu dus een koninklijke beloning. “Dankzij uw inzet worden er levens gered. Uw werk is onbeschrijfelijk belangrijk”, zo zei de eerste burger. 

Michel Vreken

Ook Michel Vreken is al vele jaren betrokken bij de EHBO Vereniging Aalsmeer. Sinds 2004 is hij lid en vrijwilliger en sinds 2008 ook voorzitter. Michel steekt veel tijd en energie in de vereniging en was eveneens één van de oprichters van de Stichting AED Westeinder. In 2016 ontving hij de Tilanus Penning van de Koninklijke EHBO vereniging en nu dus een koninklijke waardering. Ook voor zijn inzet voor het Aalsmeerse Bloemencorso. Michel hielp van 1998 tot 2007 mee bij het corso voor het comité Centrum, met ontwerpen, bouwen, arrangeren, sponsors regelen, rijden en figureren. “Een groot genoegen om u te mogen benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.”

Rosalinde van Veen

Rosalinde van Veen is al sinds 2002 tot nu vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis en vervult hier allerlei functies, onder andere eerstehulpverlener, zorgbegeleider, trainer, coördinator en geeft EHBO-lessen op scholen en bij de EHBO Aalsmeer. ”Binnen het team van verantwoordelijken van het Rode Kruis wordt u beschouwd als een Moeder Overste. U staat voor iedereen klaar en bent volgens collega’s betrokken, sociaal en behulpzaam op alle gebieden. Rosalinde heeft vanuit het Rode Kruis een covid-19 herinneringsmedaille gekregen en is gouden spelddrager vanwege 25 jaar lidmaatschap van de EHBO Aalsmeer. “Er valt u nu nog een onderscheiding ten deel. Een koninklijke deze keer”, zo zei Oude Kotte.

Elbert Huijts

Elbert Huijts wordt een Aalsmeerder met een gouden hart genoemd. “Je bent één van de oprichters van Radio Aalsmeer, bestuurslid, programmamaker en je zorgt voor verbinding en laat mensen groeien”, begon burgemeester Oude Kotte. Hoe het allemaal begon noemde hij veel interessanter. Elbert was namelijk betrokken bij de etherpiraat Music Radio Aalsmeer (MRA). De ene week hield hij de wacht bij de studio om te kunnen waarschuwen als de Radio Controle Dienst langs zou komen om de piraat uit de lucht te halen en een ander moment stond hij langs de velden om een sportverslag te doen. Bij Radio Aalsmeer wordt Elbert Huijts omschreven als een vrijwilliger die veel meer doet dan je van een vrijwilliger mag verwachten. “Je wordt dienstbaar en motiverend voor mens en gemeenschap genoemd. Zeer gedreven en plichtsgetrouw”, complimenteerde de burgemeester Elbert.

Victor Lagodin

Victor Lagodin, geboren in Oostenrijk, speelde een belangrijke rol in het creëren van een Nederlandse Russich-Orthodoxe gemeenschap in Deventer en ondanks dat hij nu in Aalsmeer woont gaat hij nog verscheidene malen per jaar naar de kerk aldaar om aan diensten deel te nemen. Sinds 2007 is hij lid van de Parochieraad van de Orthodoxe Kerk in Amsterdam. Hij ontpopte zich bij het begin van de oorlog tot een actief lid van de werkgroep vluchtelingen binnen de parochie. “Uw gezondheid is broos. Maar ondanks de pijn die u ervaart heeft u nooit een vergadering verzaakt. U wordt gekend als een zeer trouw en betrokken persoon”, zo zei Oude Kotte.

Het officiële gedeelte werd afgesloten met het zingen van het Wilhelmus (2 coupletten), overhandigen van bloemen en een toost met champagne en jus d’oranje. Daarna was er nog een gezellig samenzijn waar heel veel felicitaties klonken.

Foto’s: www.kicksfotos.nl