Zuiderkerk wordt markant middelpunt van zorgwoningen

Aalsmeer – Markant middelpunt gaat de Zuiderkerk worden in het plan voor herontwikkeling van de locatie op de hoek Hortensialaan, Mensinglaan en Cyclamenstraat. De kerk oogt nu troosteloos met alom begroeiing en enkele kapotte ramen, maar hier gaat verandering in komen. Het ontwerp van architect Berghoef gaat opgeknapt worden en gaat als stralend middelpunt deel uit maken van de 55 hier te realiseren zorgwoningen voor ouderen. De kerk gaat dienst doen als centrale ruimte met bibliotheek, keuken en zitruimte. Afgelopen woensdagavond 27 mei is een informatieavond gehouden door de gemeente en met name bewoners uit de Cyclamenstraat mochten welkom geheten worden. De toelichting werd gegeven door architect Daniël den Ouden. In de Hortensialaan wordt een complex neergezet met drie bouwlagen, evenals in de Cyclamenstraat. Het gedeelte van de bebouwing hier op de hoek van de Mensinglaan krijgt het hoogste accent met vier bouwlagen. De eerste reacties van omwonenden waren best positief. Nog angstig wordt aangekeken tegen de hoogte van de gebouwen, maar nog meer tegen de toekomstige parkeerdruk. Deze is nu al bijzonder hoog in de Cyclamenstraat. De bedoeling is dat er zowel in de Hortensialaan als de Cyclamenstraat voor de bebouwing elk acht parkeerplaatsen aangelegd worden en de Mensinglaan hier wordt minder breed gemaakt middels de aanleg van 29 parkeerplaatsen. Als het aan de gemeente, de projectontwikkelaar en zorgcentrum Aelsmeer ligt, wordt snel een start gemaakt met de bouw. De sloop en nieuwbouw vangt echter niet eerder aan voordat alle procedures doorlopen zijn en alle omwonenden en inwoners hun mening over het plan gegeven hebben. Tot 15 juni kunnen reacties schriftelijk per mail of per brief gestuurd worden naar de gemeente.
De planning is dat in september het bestemmingsplan ter visie kan worden gelegd en de omgevingsvergunning in juni 2016 afgegeven kan worden, waarna dezelfde maand gestart kan worden.