Zorgboerderij Den Haring: Dementievriendelijke organisatie

De Ronde Venen – Sinds enkele jaren biedt zorgboerderij Den Haring van de familie Verhoef in Baambrugge dagelijks opvang voor mensen met dementie. Na een opleidingstraject ‘GOED omgaan met dementie’ voor alle medewerkers en vrijwilligers is de opvang nu ook officieel gecertificeerd als ‘Dementievriendelijke organisatie. Wethouder Alberta Schuurs overhandigde het certificaat.

Zo’n acht jaar geleden begonnen Christiaan en Nita Verhoef na te denken over een verbreding van de activiteiten. Het starten van een zorgboerderij was een logische keuze. Nita had 25 jaar in de zorg gewerkt, waarvan 10 jaar in een verpleeghuis voor ouderen met dementie. Na overleg met diverse instanties en een vriend die al een tijdje een zorgboerderij had, besloten ze de stap te nemen. Inmiddels draait de zorgboerderij alweer een aantal jaren. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag brengen maximaal 12 mensenmet dementie er hun dag door.

De professionele medewerkers hebben een zorgachtergrond en -opleiding. Om de ondersteuning verder te professionaliseren hebben alle medewerkers – zowel de betaalde krachten als de vrijwilligers – de opleiding ‘GOED omgaan met dementie’ gevolgd. Bovendien bezoeken zij regelmatig de Alzheimercafés, om extra kennis te vergaren.

Wethouder Alberta Schuurs (Ouderenzorg) overhandigde het certificaat ‘Dementievriendelijke organisatie’. Zij heeft grote waardering voor de inzet van zorgboerderij Den Haring.. “Het project Dementievriendelijke gemeente heeft tot doel mensen met dementie zolang mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Daar heeft de gemeente partners bij nodig, zoals zorgboerderij Den Haring.”

Nita Verhoef is blij met de erkenning. “Je ziet dat de mensen hier blij worden. We houden de mensen langer uit het verpleeghuis. En ze zijn hier graag. Dat zie je gewoon. Ik geniet echt van mijn werk.”

Foto: Tussen wethouder Alberta Schuurs (Ouderenzorg) en projectcoördinator Margo Bosma (Tympaan-De Baat) staan Christiaan en NIta Verhoef en Dineke Cromwijk van Zorgboerderij Den Haring met het certificaat Dementievriendelijke gemeente.