Zitting over ‘knip’ Middenweg

Aalsmeer – Dat de Middenweg nog steeds niet geheel open is voor verkeer, is menig inwoner een doorn in het oog. Zeker de bewoners in Oosteinde, die hierdoor geen gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om snel de nieuwe N201 op te kunnen rijden. De gemeente is er ook best klaar mee en heeft een voorlopig verzoek ingediend bij de rechtbank, zodat aangevangen kan worden met de aansluiting van de Middenweg op de Machineweg, waardoor de nieuwe N201 wel vanaf twee punten in Aalsmeer bereikt kan worden.

Middenweg-bewoner Ron Hooyman houdt de verbinding tegen. Niet omdat hij de gemeente een loer wil draaien of geen zin heeft in veel verkeer voor de deur, maar om de reden dat de aansluiting niet gaat voldoen aan de landelijk vastgestelde veiligheidsrichtlijnen. Hooyman heeft diverse rapporten laten maken en onder andere verkeersdeskundig bureau Vermeer en Veilig Verkeer Nederland hebben dit vastgesteld. De brug bij de Middenweg vormt een behoorlijke vernauwing en hier zou een voorrangsregeling ingesteld moeten gaan worden, want twee auto’s kunnen elkaar hier niet tegelijk passeren. Hooyman maakt zich met name zorgen over de fietsers. Zij komen met name bij deze versmalling in het gedrang. Over deze verschillen van mening heeft reeds een rechtzaak plaatsgevonden en hierin is Hooyman in het gelijk gesteld door de rechter. Echter de gemeente blijft er bij dat het gaat om een belangrijke verbinding en heeft beroep aangetekend. Dit laat nu al geruime tijd op zich wachten en daarom heeft de gemeente nu een voorlopig verzoek ingediend bij de rechtbank om een tijdelijke voorziening, zodat alvast aangevangen kan worden met de realisatie van de aansluiting van de Middenweg op de Machineweg. Als redenen geeft de gemeente aan dat er maatschappelijke onvrede heerst bij de bewoners van de woonkern Oost met circa 2000 woningen, dat een individueel belang het maatschappelijke belang in de weg staat en er economische schade wordt geleden door de bestaande bedrijven op Greenpark en door de gemeente zelf omdat het niet aanwezig zijn van een directe verbinding de verkoop van kavels negatief beïnvloed.

Volgens de gemeente blijft de eerstkomende jaren de verkeersintensiteit op de nieuwe verbinding beneden de 5.000 voertuigen per etmaal. Dit gegeven is opgenomen in het door Goudappel en Koffeng gemaakte rapport voor de gemeente. Hooyman spreekt dit tegen en heeft in deze de politie achter zich staan. In de eindconclusie over de situatie stelt de politie dat na het vervallen van de ‘knip’ de verkeersintensiteit vrij snel zal toenemen tot boven de 6.000 voertuigen per etmaal.

Nieuwe ontsluiting sporthal

Overigens is het ook bedoeling dat als de ontsluiting er eenmaal is sporthal De Bloemhof ontsloten gaat worden via de Braziliëlaan aan de achterzijde. Dit zou overigens nu reeds kunnen en zeker een hele verbetering geven. De ingang bij de Hornweg is echt veel te smal, zeker gezien het grote bezoekersaantal iedere dag aan de sporthal.

Zitting op 4 december

Om donderdag 4 december treffen Hooyman en de gemeente elkaar in de rechtbank. De rechtbank heeft op deze dag een zitting gepland. Wie van de twee krijgt het grootste Sinterklaascadeau? Wie krijgt het lekkers, wie de roe?