Zinvol Wijkoverleg Hornmeer

Aalsmeer – Het Wijkoverleg van 22 mei in de Hornmeer toonde aan dat, in tegenstelling tot andere wijken, het bestaansrecht van dit Wijkoverleg niet in twijfel moet worden getrokken. De aanwezigheid van wethouder Willem Kikkert gaf de avond een goede invulling, mede doordat hij pleitte om de sociaal maatschappelijke aspecten in de wijk hoger te stellen dan de opmerkingen over de scheefliggend stoeptegel of de om verzorging vragende groenvoorziening.

Aandacht voor eenzaamheid

Nadrukkelijk werd zowel door de voorzitter als door de wethouder aandacht gevraagd voor de eenzaamheid onder de bewoners. Niet altijd zichtbaar is dit toch veelvuldig in de Hornmeer aanwezig. De veroudering van de bewoners is daarvan mede aanleiding. De aanwezigen werden opgeroepen om daar meer aandacht aan te schenken.

Groenvoorziening

Ook al is de groenvoorziening in de wijk niet de eerste prioriteit, het heeft wel de belangstelling van de bewoners. Over dit onderwerp werd uitvoerig informatie gegeven door de aanwezige deskundigen van de gemeente en De Meerlanden. Zij gaven een toelichting op de wijziging in de vorm van een pilot, die doorgevoerd zullen worden in de uitvoering van het groenonderhoud in de Hornmeer en het maaibeleid in geheel Aalsmeer. Ook werd in dit overleg een toelichting gegeven op de voltooiing van het inmiddels geopende park en was er, zij het in beperkte mate, informatie over de voortgang en start van de woningbouwprojecten.

Maatschappelijke Raad Schiphol

In de vergadering werd nog eens nadrukkelijk verzocht om de ondersteunende stem uit te brengen voor de inspraakvertegenwoordigers in de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). Deze opnieuw gestructureerde organisatie gaat per 1 juli aanstaande als inspraak- en adviesorgaan de belangen van de omwonenden van Schiphol behartigen.

Verjonging bestuur

Voorzitter Arie van Doorn stelde dat het voor de continuïteit van dit Wijkoverleg noodzakelijk is dat er een vernieuwing, maar ook verjonging van het bestuur komt, aangezien het bestuurslid Cor Knol door ziekte niet meer actief kan zijn en hij aan het einde van dit kalenderjaar zijn voorzittershamer zal neerleggen. Het invullen van deze bestuursfuncties geeft zorgen en de aanwezigen werden verzocht om aanmelding of voordracht van bekwame bestuursleden te doen. Al met al was dit Wijkoverleg zinvol en bevestigde het de noodzakelijke continuïteit daarvan.

Kijk voor meer (uitgebreidere) informatie op: https://wijkoverlegaalsmeer.nl/hornmeer/overlegdata-verslagen/

Het volgende overleg is op Maandag 18 September a.s