Workshop ‘Iedereen doet Mee!’

Uithoorn – Bijna elke trainer of vrijwilliger komt het in de praktijk wel eens tegen; kinderen en jongeren met afwijkend gedrag. Uithoorn voor Elkaar organiseert een workshop ‘Iedereen doet Mee’ waarbij ingegaan wordt op afwijkend gedrag, hoe je hier mee om kunt gaan en hoe je het kunt voorkomen. Het doel is om trainers en vrijwilligers handvatten te geven, waardoor er een veiliger sportklimaat kan worden gecreëerd en iedereen zich welkom voelt bij de sportverening.

Het is een workshop waarbij je inzicht krijgt in verschillende kenmerken en invalshoeken op het gebied van ‘ander’ gedrag en hoe je daar in de praktijk mee om kunt gaan. De reden van ‘ander’ gedrag kan verschillende oorzaken of achtergronden hebben, bijvoorbeeld door een autisme spectrum stoornis, ADHD of een licht verstandelijke beperking (moeilijk lerend gedrag).

Er zal ook een ervaringsdeskundige aanwezig zijn die vanuit een ander perspectief kan vertellen waarom het zo belangrijk is dat er een veilig sportklimaat is. Er wordt een interactieve workshop van gemaakt door te vragen naar ervaringen van de deelnemende trainers en vrijwilligers, wij horen graag waar je in de praktijk tegenaan loopt.

Ben jij trainer of vrijwilliger bij een club op sportvereniging? Dan kan je meedoen met deze workshop op maandag 23 september van 19.00 tot 21.30 bij het Clubgebouw van UWTC, Randhoornweg 90 in Uithoorn. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden kan t/m 16 september via info@videt-uithoorn.nl of 06-52770494.