Voldoende parkeerplekken in woonwijk Argon?

Mijdrecht – Afgelopen week vergaderde de politieke commissie over de ruimtelijke kaders voor woningbouw op drie voetbalvelden van sportvereniging Argon. Er komen daar 114 woningen, vooral voor starters en senioren. In de vergadering werden kritische vragen gesteld over de geplande parkeervoorzieningen. Volgens wethouder Zevenhuizen zou het huidige parkeerterrein van Argon volop ruimte bieden. Ook in de directe omgeving zou heel veel capaciteit beschikbaar zijn voor de nieuwe bewoners. Daarom zouden meer parkeerplaatsen ter plekke helemaal niet nodig. Onder druk deed hij wel een vage toezegging: “Als blijkt dat er in toekomst parkeerproblemen zijn voor de wijk Argon, dan wordt dit opgelost,”  aldus de wethouder.

Zie bijgaande foto. Gemaakt zaterdag jl. om 12.00 uur.  Het parkeerterrein van Argon. Er stonden maar liefst 113 auto’s en dan nog niet meegeteld  de auto’s die langs de Hoofdweg stonden.  Duidelijk een wethouder die  niet in De Ronde Venen woont. Wat er gaat gebeuren is niet zo moeilijk. De voetbalbezoekers gaan parkeren in de omliggende woonwijken.