Woningbouw op VVA-terrein in Raad

Aalsmeer – Volgende week donderdag 28 september komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen voor de maandelijkse raadsvergadering. Op de agenda staat onder andere de startnotitie voor woningbouw op het voormalige VVA-terrein aan de Dreef. De oude voetbalvelden worden deels betrokken bij het Hornmeerpark, krijgen voornamelijk een groene inrichting, maar ook de brede school De Triade gaat hier verrijzen. Verder is de gemeente voornemens hier woningen te bouwen op het gedeelte aan de kant van de Zwarteweg. Het voorstel van het college is om hier circa 56 sociale  huurwoningen voor eenpersoonshuishoudens en 24 starterswoningen (koop) te realiseren.

Procedure

Na vaststelling van de  startnotitie zal het bestemmingsplan gewijzigd worden om deze woningbouw planologisch mogelijk te maken. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, wordt de grond bouwrijp gemaakt en krijgt woningbouwvereniging Eigen Haard de opdracht om de huurwoningen te ontwikkelen. De verwachting is dat de bouw eind 2018, begin 2019, kan starten.

Voor het bouwen van de koopwoningen wordt één ontwikkelaar gezocht. De bouw van deze huizen zal iets later aanvangen, midden 2019 is de planning.

Openbaar

De raadsvergadering is te volgen via livestream op de site van de gemeente (www.aalsmeer.nl), maar uiteraard zijn belangstellenden welkom om op de publieke tribune plaats te nemen. De vergadering in het gemeentehuis is openbaar en begint om 20.00 uur.

 

Foto: Het VVA-terrein met op de achtergrond de nieuwe, tijdelijke weg. Het gedeelte grenzend aan het parkeerterrein is behoorlijk drassig…