Winkelcentrum Zuiderwaard klaar voor de toekomst

Vinkeveen – Zaterdag 14 november is met de onthulling van het nieuwe logo van winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen, de volgende stap gezet in de afronding van de renovatie van het winkelcentrum. Winkelcentrum Zuiderwaard ligt in de watervogelbuurt van Vinkeveen vlak tegen het Zwanenpark. Hierdoor is het niet vreemd dat een watervogel, de zwaan het logo vormt. De onthulling van het logo is de voorlaatste stap om het winkelcentrum klaar te maken voor de toekomst. In het voorjaar van 2016 krijgt de buitenkant een opknapbeurt.

De winkeliers van het winkelcentrum ijveren al jaren om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken. Voorzitter van de winkeliersvereniging Ab Smit: Door de crisis heeft de vernieuwing vertraging opgelopen, maar samen met de eigenaar zijn nu wel stappen gezet. Eerst de interne verbouwing en verhuizing en nu een nieuw logo”.

Samen met wethouder economische zaken Anco Goldhoorn heeft hij het logo onthuld. De wethouder sprak daarbij waarderende woorden richting de ondernemers. “Met elkaar staan zij borg voor een voorzieningenniveau dat bij een kern als Vinkeveen hoort. Zeker nu mensen veel langer thuis moeten blijven wonen en de dagelijkse boodschappen in de buurt moeten kunnen blijven doen