Wilgenlaan is het knotten nog niet verleerd

Aalsmeer – Tien jaar geleden zijn de bewoners van de Wilgenlaan begonnen om zelf de wilgen in hun laan te knotten. Eerst één keer per twee jaar en de laatste tijd één keer per jaar. De takken groeien behoorlijk snel en zonder ingrijpen zouden de lantaarnpalen ingroeien tussen de takken, met als gevolg slecht licht. Het werk verloopt gesmeerd. De eerste ploeg snoeiers knippen de takken van de knot, waarna de sjouwers de takken onder hun hoede nemen en naar de hoek van de straat brengen. Daar ontstaat een grote berg takken en tenslotte komen de vegers er achteraan om de straat schoon te vegen. Het is verbazend om te zien hoeveel takkenhout na een jaar van de wilgen afkomt. De Meerlanden sluit de rij. De aansluitende week worden de takken gehakseld door de Meerlanden. 

De bewoners hebben er plezier aan de klus met elkaar te klaren en bij te praten. Ook is het een goede gelegenheid om elkaar te leren kennen. Nieuwe bewoner Arjan Stubbe beaamt dat. Hij had zich ontfermd over één van de grootste wilgenknotten en menig medebewoner klampte even bij hem aan voor een praatje. Op afstand. 

Er zijn meerdere corona besmettingen in de laan en het organisatiecomité had het niet aangedurfd om een afsluitende kop koffie en borrel ter afsluiting aan te bieden. Bij het buiten werken kon voldoende afstand gehouden  worden. De gezamenlijke afsluiting werd door de deelnemers wel gemist. Over een jaar is het weer zover en hopelijk kan dan wel geproost worden op een succesvolle Wilgen-knotdag.