Wethouder neemt kijkje bij ringslangbroeihopen

Aalsmeer – Wethouder Sven Spaargaren nam vorige week (11 januari) onder begeleiding van Natuurgroep Aalsmeer een kijkje bij de ringslangbroeihopen op de Mr. Jac. Takkade. De ringslang is een niet gevaarlijke slang die juist in de  waterrijke Aalsmeerse bovenlanden goed gedijt. Om de ringslang te helpen legt de Natuurgroep Aalsmeer, met ondersteuning vanuit de gemeentes Aalsmeer en Amstelveen, elk voorjaar ‘broeihopen’ aan. Een broeihoop is een hoop natuurlijk materiaal zoals takken, gemaaid riet, paardenmest en ander organisch materiaal. Dit gebruiken reptielen en ook de ringslang om hun eieren in af te zetten. 

Gezonde populaties

Rinus Hofs, adviseur flora en fauna voor de gemeente Aalsmeer legt uit wat het belang is van deze broeihopen.  Deze in waterrijke gebieden voorkomende inheemse slang is een bedreigde soort in Nederland.  Dat hij het hier zo goed doet is een hele eer. De ringslang kent twee populaties op dit moment. Een aan de Noord-Oostkant van Amsterdam richting Diemen, en een rond het Amsterdamse Bos richting de Takkade. Beide populaties zijn gezond. Er zijn in de gebieden tellingen van de eieren in de aangelegde broeihopen om het succes ervan te kunnen monitoren. De hopen aan de Takkade hebben daar goed aan bijgedragen.

Uitbreiding

De Natuurgroep Aalsmeer hoopt dat het mogelijk is de ringslang langs de Poel in de richting van Leimuiden een derde populatie te laten ontstaan. Hiervoor is het plan opgevat om extra broeihopen aan te leggen in het Oosteinderpoel gebied. Om zo op termijn via het centrum van Aalsmeer (op bijvoorbeeld het Stokkenland) en de kleine Poel verder te brengen. 

Beloning voor natuurlandschap

Christian Kooij van de Natuurgroep Aalsmeer: “Misschien kun je wel zeggen dat er geen dier zo Aalsmeers is als de ringslang. Zó verbonden is de soort met ons typische waterrijke en met weelderig moerasbos getooide landschap. Dit landschap waar menig Aalsmeerder zich zo mee verbonden voelt, is uniek in de wijde omgeving. Je zou dit landschap misschien wel de ziel van Aalsmeer kunnen noemen en het verdient het om gekoesterd te worden. Anders dan menig modern bouwwerk is de Aalsmeerse natuur wat ons onderscheidt. Laten we er trots op zijn!”

Wethouder Sven Spaargaren herkent zich in deze oproep en is van mening dat deze natuur in Aalsmeer nog onvoldoende op haar waarde wordt geschat. Hij ziet voor de ringslang een belangrijke rol in het bewustwordingsproces van dit bijzondere natuurgebied.

Samenwerking waarborgen

“De ringslang is een prachtig dier, niet gevaarlijk en verdient een plaats in het ecosysteem van de bovenlanden”, aldus de wethouder die er mee instemde om de broeihopen vanuit de Mr. Jac Takkade via de Oosteinderpoel richting Aalsmeer uit te breiden en voor de komende jaren te borgen. Natuurgroep Aalsmeer heeft toegezegd om de uitvoering verder op zich te nemen. Om deze mijlpaal een feestelijk tintje te geven overhandigde Christian Kooij namens de Natuurgroep Aalsmeer een fraaie brochure over de ringslang aan de wethouder met een pot vol lege eierschalen om aan iedereen op het gemeentehuis te laten zien.

Foto: Christian Kooij van Natuurgroep Aalsmeer, wethouder Sven Spaargaren en Rinus Hofs, adviseur flora en fauna in Aalsmeer.