Wethouder houdt het kort: “Nee!”

Aalsmeer – “Zijn er nog nieuwe meldingen?”, was de enige, zoals hij zelf zei simpele vraag, die Dirk van der Zwaag van de VVD vroeg aan de wethouder bij de behandeling in de raadsvergadering van het voorstel om een deel van de voormalige gemeentewerf aan de Zwarteweg verhuurbaar te maken voor de EHBO en de stichting Marokkaanse Gemeenschap. Het antwoord van Robbert-Jan van Duijn was kort en bondig: “Nee!” De college, de raadsleden en het aanwezige publiek konden wel lachen om dit duidelijke antwoord. “Ik dacht, we houden de vaart erin”, haastte hij zich erbij te zeggen. De VVD vroeg dit omdat de fractie ter ore was gekomen dat de Marokkaanse Gemeenschap aangegeven heeft geen gebruik te zullen gaan maken van de aangeboden ruimte. Volgens wethouder Van Duijn was dit slechts een gerucht. De afgelopen week waren nog positieve gesprekken geweest. Voor zover bekend bij de gemeente gaat de Marokkaanse Gemeenschap wel haar intrek nemen in deze nieuwe huisvesting. De wethouder beëindigde zijn korte betoog met te hopen dat hij de VVD-er hiermee gerustgesteld had. Dat was Van der Zwaag nog niet helemaal. “Pas als alle handtekeningen zijn gezet, is er zekerheid.”

Verhuurbaar maken

De ambulancedienst heeft reeds haar intrek in een van de ruimtes in het gebouw naast het gebouw van de brandweer, maar voor huisvesting van de EHBO en de Marokkaanse Gemeenschap zijn aanpassingen nodig. Voor het verhuurbaar maken is een krediet gevraagd door het college van 84.000 euro en dit bedrag is door de gemeenteraad afgelopen donderdag unaniem goedgekeurd. De EHBO neemt na de verbouwing haar intrek in twee minder courante ruimten en krijgt een opslag- en een oefenruimte. Het nieuwe onderkomen geeft de EHBO de mogelijkheid om meer samen te werken met de brandweer en de ambulancedienst. De Marokkaanse Gemeenschap gaat na het krijgen van de sleutel aan de slag in de achteruitbouw bij Zwarteweg 77a.

Werkschuit en Biljartvereniging

Na de komst van de EHBO en de Marokkaanse Gemeenschap is het gebouw nagenoeg geheel verhuurd. Alleen is nog de voormalige autoherstelwerkplaats voor verhuur beschikbaar. Deze ruimte blijkt niet geschikt voor creatief centrum De Werkschuit, die overigens nog steeds geen nieuw onderkomen heeft gevonden. Ook de Biljartvereniging is nog naarstig op zoek. De gemeente deelt in de zoektocht, maar hoopt dat ook inwoners mee willen denken. Wie kan De Werkschuit en de Biljartvereniging een nieuw ‘dak boven het hoofd’ geven?