Wethouder blij verrast over kwaliteit ‘groen’

Aalsmeer – Als wethouder ‘Groen’ heeft Wilma Alink-Scheltema een fietstocht gemaakt langs verschillende vormen van groenbeheer in Aalsmeer. De fietstocht ging onder andere langs de Hornweg, hier is het onderhoud aangepast waarbij de beplanting laag wordt gehouden om de verkeersveiligheid te bevorderen. Vervolgens werd het nieuw gerealiseerde groen van bedrijventerrein Greenpark bezocht en het bosplantsoen langs FloraHolland. Hierin is de afgelopen jaar flink gesnoeid om de openheid en soortenrijkdom van de beplanting te bevorderen. Ook bezocht het gezelschap het gerenoveerde Hornmeerpark.

Wilma Alink: “Ik was blij verrast over de kwaliteit van het groen. De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig onderhoud in het openbaar groen, maar wij zijn er nog niet. De gemeente heeft de ambitie om de hele buitenruimte op orde te brengen en te houden. We willen ook graag van inwoners horen wat hun visie op het groen is en we willen weten wat ze zelf willen bijdragen aan de leefbaarheid en de groenvoorzieningen in hun wijk.”

Ook heeft de wethouder het insectenhotel op het Stokkeland bekeken, dat er dankzij een bewonersinitiatief gekomen is.

Tijdens de fietstocht werd het helaas ook wel duidelijk dat door de aanhoudende droogte en ondanks het regelmatig watergeven, verschillende perken blijvende schade hebben opgelopen.

Wilt u bij de gemeente schade of overlast melden bel dan (0297) 387575 of mail naar Info@aalsmeer.nl

(foto: Gemeente Aalsmeer)