Werkbezoek aan Royal Flora Holland

Aalsmeer – De nieuwe gemeenteraadsleden van Aalsmeer hebben een werkbezoek gebracht aan Royal Flora Holland. De raadsleden werden geïnformeerd over het Royal Flora Holland van nu en ook over de toekomstige ontwikkelingen. Ook werd de raad geïnformeerd over de realisatie van Floriworld. In het gebouw van Royal Flora Holland kregen de raadsleden inzicht in hetgeen het bedrijf wereldwijd doet en hoe Royal Flora Holland de toekomst ziet. Daarbij werd ook gesproken over wat er gedaan wordt aan duurzaamheidsmaatregelen en welke ontwikkelingen er gaande zijn.

Verbinding

Vervolgens kwamen de plannen van Royal Flora Holland voor de korte termijn aan de orde. De planning is immers dat deze zomer een gewijzigd bestemmingsplan aan de raad wordt voorgelegd. Daarbij komt ook de ongestoorde logistieke verbinding aan de orde. De raadsleden stelden diverse vragen over deze plannen waarbij specifieke aandacht werd gevraagd voor de omwonenden. Daarnaast vroeg de raad aandacht voor de verbinding tussen Royal Flora Holland en de samenleving van Aalsmeer.

Trekpleister

Tot slot kwam de realisatie van Floriworld (zie foto) aan de orde. Dat belooft een nieuwe toeristische trekpleister te worden waarmee Aalsmeer weer flink op de kaart wordt gezet. De planning is dat Floriworld eind 2019 gereed is en dat de openstelling begin 2020 zal plaatsvinden.