Weinig mogelijkheden voor opvang vluchtelingen

 

Uithoorn. De gemeente Uithoorn moet zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte voor de opvang van vluchtelingen. Het blijkt al moeilijk genoeg om mensen die als vluchteling de asielaanvraag hebben doorlopen en als ‘statushouder’ te boek staan (aan wie vergunning is verleend zodat zij hier officieel mogen verblijven) huisvesting te bieden. Dat bleek afgelopen donderdagavond tijdens de raadsvergadering waar door verschillende partijen vragen aan het college werden gesteld over dit onderwerp. Nu het vluchtelingenprobleem ook in ons land nijpende vormen aanneemt is ook de gemeente Uithoorn wettelijk verplicht haar steentje bij te dragen aan de opvang en huisvesting van deze statushouders. Gelukkig nog niet aan de vluchtelingenstroom zelf ook al zijn er vanuit het college en de raad wel positieve geluiden te horen om te zien wat er eventueel gedaan kan worden mocht ook hiervoor een beroep op de gemeente worden gedaan. De vragen van onder meer raadslid Iris Theijssen (Gemeentebelangen) betroffen welke mogelijkheden er zijn voor een tijdelijke 72 uur opvang, kleinschalige noodopvang en wat de taakstelling van de gemeente momenteel is om statushouders woonruimte te (kunnen) bieden. Tevens hoe het overleg en de afstemming verloopt met de buurtgemeenten voor de mogelijke opvang van extra statushouders.

Uithoorn ‘op schema’

Wethouder Ria Zijlstra (DUS!) zei dat ze een paar keer contact heeft gehad met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) om de situatie voor Uithoorn te bespreken, maar bij de organisatie is het momenteel zo druk dat men daarover maar nauwelijks informatie kan geven. Zijlstra gaf aan dat zij een 72 uurs opvang van vluchtelingen door die bijvoorbeeld in Sporthal de Scheg onder te brengen, niet zag zitten. Het is er te klein en niet geschikt voor. Kleinschalige noodopvang naast de AZC’s (Asielzoekerscentra) is een particulier initiatief. Ondernemers maar ook particulieren hebben al aangegeven dat zij wellicht een locatie hebben die als (tijdelijk) onderkomen kan dienen.