Weer vervuiling bij Van Cleeffkade aangetroffen

Aalsmeer – Tijdens de werkzaamheden voor aanleg van de rotonde op de Burgemeester Kasteleinweg bij de Van Cleeffkade is opnieuw vervuiling aangetroffen. De vervuilde grond is zo goed als zeker afkomstig van een oud pompstation.

De aannemer heeft het werk maandag 23 augustus opnieuw tijdelijk stilgelegd. Er komt een gespecialiseerd bedrijf een bodemonderzoek uitvoeren.

Aan de verdere voltooiing van de Kasteleinweg wordt wel gewerkt. Met meerdere medewerkers wordt nu de ‘klus’ bij de Dorpsstraat aangepakt. Ook hier wordt een rotonde met in het midden een vrije busbaan aangelegd.