Weer nieuwbouwproject gepland in De Kwakel

Uithoorn. Er wordt weer nieuwbouw van woningen gepland in De Kwakel. Na de Oker is nu het Project ‘De Kuil III’ in beeld. Dat is het stuk grond gelegen naast Sportpark De Kwakel (KDO), achter de Ringdijk. Donderdag 4 december vond in het gemeentehuis de ondertekening plaats van de koop- en ontwikkelingsovereenkomst tussen de gemeente en Vorm Ontwikkeling B.V. Voor de gemeente tekenden wethouder Marvin Polak en namens Vorm directeur Jan Meurs. De gemeente wil woningen bouwen op het braakliggend perceel weiland tussen woonwijk De Kuil en de Vuurlijn/Ringdijk, naast het sportcomplex van KDO. Dit perceel is eigendom van de gemeente Uithoorn. Voor woningbouw op deze locatie zijn in het verleden al plannen geweest maar die zijn nooit uitgevoerd. De gemeente heeft besloten het perceel nu te gaan gebruiken als compensatielocatie in wat men noemt het project ‘Ruimte voor Ruimte’. Het doel van dit project is om verouderde kleinschalige kassencomplexen langs de Amstel en aan de zuidoostzijde van de Drechtdijk te saneren. De gronden worden dan weidegrond. De vermogensschade en kosten van sanering worden gefinancierd met opbrengsten uit woningbouw. Voor meer info lees de krant woensdag 10 december