VVD over afwijzing project Helling 49

Aalsmeer – Het Ministerie heeft aan de gemeente geen goedkeuring verleend voor de bouw van appartementen aan de Helling 49. Het Ministerie moet deze goedkeuring verlenen omdat Helling 49 ligt in het gebied waar beperkingen gelden in verband met Schiphol. De redenering van de staatssecretaris is simpel. Het toevoegen van huizen in dit gebied zo dicht bij Schiphol is verboden. De regeling daarover laat echter enkele uitzonderingen toe, bijvoorbeeld om gaten in bebouwd gebied op te vullen. In een dergelijke situatie mag er een beperkt aantal huizen nieuw gebouwd worden. Het college van B&W van Aalsmeer bij monde van wethouder Van der Hoeven meende een beroep te kunnen doen op deze uitzondering. Het Ministerie volgde echter een andere redenering: Er is helemaal geen open gat in de bebouwing. Het gebouw van de scheepswerf moet nog gesloopt worden, dus is het vervangen van een bedrijf voor woonhuizen en daarmee verboden, aldus de staatssecretaris.

Het project aan de Helling kon op brede steun rekenen binnen de gemeenteraad, ondanks de bedenkingen van een aantal buurtbewoners. De VVD betreurt dan ook dat het project (mogelijk) niet doorgaat. Voornamelijk omdat het plan een kwaliteitsverbetering voor Aalsmeer zou inhouden. De onzorgvuldigheid in dit dossier is opmerkelijk als ook de kennisgeving dat het college van B&W dit besluit gaat aanvechten.

Inmiddels is het college van B&W verwikkeld in diverse juridische procedure, bijvoorbeeld rondom de Lidl, Middenweg/Hooyman en nu met de staatssecretaris inzake Helling. De VVD maakt zich zorgen. Zetten we Aalsmeer zo op de kaart? Voor de VVD is dit niet de manier. De VVD gaat de wethouder hier dan ook over bevragen!