Politie

VVD maakt zich zorgen om veiligheid inwoners De Ronde Venen!

 

De Ronde Venen – De VVD vindt het belangrijk dat de inwoners van De Ronde Venen kunnen wonen, werken en recreëren in een veilige omgeving. Onrustbarend zijn dan ook de meest recente criminaliteitscijfers. Met name de cijfers betreffende het aantal woninginbraken (zie de tabel hieronder) stemmen tot grote zorg. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden, maar wat zeker net zo zorgelijk is dat deze cijfers sinds september fors aan het stijgen zijn, telkens met bijna een verdubbeling te opzichte van de maand er voor.

  Jan 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dec 14 Jan 15
woninginbraken 18 4 11 12 28 40
…waarvan pogingen 8 2 3 5 15 12
…waarvan geslaagd 10 2 8 7 13 28

Deze cijfers zijn voor de VVD aanleiding tot het stellen van een aantal vragen aan het College van B&W. Voor de vragen: lees de Nieuwe Meerbode woensdag 18 februari)