VVD in gesprek over 2e supermarkt in Kudelstaart

Aalsmeer – Zaterdag 17 februari  gingen inwoners het gesprek aan met het team van VVD Aalsmeer. Zij spraken elkaar op de VVD bank die voor deze gelegenheid in Kudelstaart was neergezet. Leuke gesprekken vonden plaats. Flyers en oranje chocolade harten werden uitgedeeld. Belangrijkste thema van de gesprekken was de plek voor een tweede supermarkt in Kudelstaart.

Onderzoek

In december 2016 nam VVD Aalsmeer het initiatief tot een motie. Doel van die motie was een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar geschikte locaties voor een tweede supermarkt. Inwoners en ondernemers gaven immers aan graag een tweede supermarkt in Kudelstaart te zien komen. De motie werd aangenomen door de raad en het college was genoodzaakt een onderzoek uit te voeren. Inmiddels is onderzoek uitgevoerd en blijken er meerdere plekken in Kudelstaart geschikt te zijn.  “Wij begrijpen van het college dat zij inmiddels ook de komst van een tweede supermarkt ondersteunt. De vraag is nu wat de meest geschikte plek is. Graag willen we van de inwoners weten waar zij het liefst een tweede supermarkt in Kudelstaart zien komen”, aldus lijsttrekker en fractievoorzitter Robert van Rijn.

Viertal locaties

Reden voor VVD Aalsmeer Kudelstaart om in de gesprekken met de inwoners te vragen naar hun favoriete locatie. Diverse locaties werden genoemd. Een viertal locaties kwam in de antwoorden het meeste voor. Op de vierde plaats werd door inwoners aangegeven dat de supermarkt het beste in de nieuwe woonwijk Westeinderhage kan worden geplaatst, tussen de Bilderdammerweg en de Herenweg. Op nummer drie werd geopperd de Proosdijhal te slopen en verplaatsen naar de sportvelden en ter hoogte van de huidige sporthal een tweede supermarkt te vestigen. Op de tweede plaats gaven inwoners aan dat zij een supermarkt ter hoogte van de huidige bibliotheek geschikt zouden vinden. Het meest genoemd (plek één) werd een supermarkt op de plek van de huidige basisschool De Graankorrel.

VVD Aalsmeer zal de uitkomsten van haar onderzoek gebruiken tijdens de debatten die over dit onderwerp nog gaan volgen.