Vrijliggend fietspad bij Baanvak blijft gehandhaafd

Aalsmeer – Er komt geen fietsstraat over Baanvak. De rijbaan van Wissel zal wel als fietsstraat worden ingericht, hier ligt geen vrijliggend fietspad. De gemeente heeft twee varianten voor verbetering van de doorgaande fietsroute via Baanvak en Wissel op een inloopmiddag aan bewoners gepresenteerd. Op basis van de reacties kiest de gemeente er voor om het vrijliggende fietspad te behouden. 

Daarnaast wordt bekeken of de kruising bij Ketelhuis/Seinpost veiliger kan en wordt de oversteek op de Stommeerkade verbeterd. Ook wordt nogmaals goed gekeken naar de kruising Wissel-Spoorlijnpad en de ligging van het nieuwe fietspad langs het grasveld. Het fietspad wordt opgeknapt. Het ontwerp wordt nu aan de hand van de suggesties van de bewoners zoveel mogelijk geoptimaliseerd en uitgewerkt tot tekeningen en bestek. 

Bewoners willen vrijliggend fietspad behouden

De gemeente had twee voorstellen gemaakt om de fietsroute Baanvak/Wissel te verbeteren. Een van de tekeningen ging daarbij uit van een doorlopende fietsstraat waar auto’s te gast zijn waardoor het vrijliggende fietspad zou verdwijnen. In een 30 km/uur-gebied is het gebruikelijk en zelfs de richtlijn dat auto’s en fietsers op dezelfde rijbaan zijn. Een inrichting als fietsstraat verhoogt ook de attentie op de fietsers, meer dan bij een gewone 30 km/uur-inrichting. Daarbij ligt het asfalt er al, waardoor fietsers meer comfort zouden hebben en er zou iets meer ruimte komen voor groen. Bewoners willen het vrijliggende fietspad echter graag behouden. 

“Luisteren naar bewoners, dat is wat we doen”

Niet voor niets had de gemeente de twee voorstellen in tekening voorgelegd aan de bewoners, die in grote getalen naar de inloopmiddag kwamen. “Wij hebben ideeën voor de inrichting van onze wegen, fietspaden en de omgeving daarvan”, zegt wethouder Verkeer en Openbare Ruimte Dick Kuin. “Het voorstel mét de fietsstraat liet bijvoorbeeld zien dat er meer ruimte zou zijn voor vergroening van de wijk. Niet onbelangrijk voor wat het klimaat betreft. En bij goed gebruik is een fietsstraat volgens deskundigen minstens even veilig als een vrijliggend fietspad. Maar als bewoners dat kennelijk niet zo ervaren en zich beter voelen bij het vrijliggende fietspad, dan luisteren we naar hen. Als dat tenminste past binnen ons beleid, de wettelijke vereisten en de adviezen van onze verkeerskundigen. Dat is wat we ons als college hebben voorgenomen en dat is wat we doen.”