Woningen, wijkcentrum en 1e lijnszorg aan Roerdomplaan

Aalsmeer – Begin juni heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de verkoop van grond aan de Roerdomplaan aan De Heemraad B.V. Eind juli tekenden de gemeente en Heemraad BV de overeenkomst om er drie bouwblokken te laten verrijzen. Hiermee kan het bouw- en aannemingsbedrijf nu officieel starten met de ontwikkeling van het gebied.  

Vrije sector en sociale huurwoningen 

Op de locatie komen drie bouwblokken met (zorg) appartementen. In het eerste blok komen 13 vrije sector huurwoningen met onder het blok 20 parkeerplekken. In het tweede blok komen 28 sociale huurwoningen die samen met ‘Eigen Haard’ worden gerealiseerd en in het derde blok komen 18 middeldure huurwoningen en 2 sociale huurwoningen. De sociale huurwoningen worden via Woningnet aangeboden. Over het inschrijven voor de verhuur van de andere woningen volgt informatie op de website van de gemeente en Heemraad B.V.

Wijkcentrum

Op de begane grond van het hoofdgebouw komt 900 m2 met 1e lijnszorg, een wijkcentrum, zorg en welzijns-diensten en een ophaalpunt voor de apotheek. Projectwethouder Robert van Rijn: “Vorig jaar hebben we een nieuwe woonagenda voor Aalsmeer vastgesteld. Eén van de uitgangspunten hierin is dat we meer moeten bouwen voor doelgroepen. We krijgen steeds meer oudere mensen die graag zelfstandig willen blijven wonen. Deze nieuwe woningen voldoen aan deze behoefte.”

Planning

De globale planning is dat de gemeente in september (t/m december 2021) de grond bouwrijp zal maken. Dit houdt in dat de grond zodanig bewerkt wordt dat de bouwer kan starten met bijvoorbeeld de aanleg van riolering en bouwwegen op het terrein. Het streven is om de omgevingsvergunning in het voorjaar van 2022 te verlenen. Heemraad B.V. start dan rond juni/juli 2022 met de bouw.

Bomen en grondwater

In het bestemmingsplan, maar ook in het Beeldkwaliteitsplan staat dat de bestaande groenstroken langs het water blijven. Alle bomen zijn geïnventariseerd en de bestaande bomen blijven zoveel mogelijk staan. Dit heeft als resultaat forse groenvakken met bestaande en nieuwe bomen. Helaas moet er ook een aantal bomen weg, aldus de gemeente. Deze worden in het plan gecompenseerd. Ook het voetpad en de wandelroute tussen de Vogelwijk en de Beethovenlaan inclusief wandelroute blijven gehandhaafd. Daarnaast wordt in het nieuwe plan rekening gehouden met de bestaande grondwaterproblematiek in de Hornmeer.

Meer informatie over dit bouwproject is te vinden op: www.aalsmeer.nl/bouwprojecten

Foto: Wethouder Van Rijn: “Meer bouwen voor doelgroepen.”