Voortzetting nieuwbouw in Park Krayenhoff

 

Uithoorn. Het gaat goed met de woningmarkt, zeker in Uithoorn. Volgens Peter Kruit van EKZ Makelaars krabbelt de sector duidelijk uit het dal. Dat is ook te merken aan de grote belangstelling voor de nieuwe woningen in Park Krayenhoff. Daar werd woensdagmiddag 14 januari onder het toeziend oog van tientallen nieuwe bewoners de eerste paal geslagen voor het eerste blok met in totaal twintig fraaie rijtjeswoningen in twee verschillende basistypen. Het heien van de eerste paal werd vakkundig uitgevoerd door mevrouw Bakker en de heer Eilander. Zij kregen daarbij ondersteuning van medewerkers van Kooyman heibedrijf uit Mijdrecht en bloemen na hun geslaagde actie. Beiden zijn de eerste ondertekenaars van een koopwoning in het bouwblok en mochten om die reden van Woningstichting Eigen Haard de eerste paal slaan. In fasen worden daarna nog drie blokken gebouwd. Het gaat hierbij om in totaal 69 woningen die in een half jaar tijd allemaal zijn verkocht, c.q. in optie zijn genomen. De verkoop begon in juni vorig jaar en het ging heel snel. Sterker nog, na de verkoop is zelfs een wachtlijst ontstaan! De verkoop van de woningen is destijds ter hand genomen door EKZ Makelaars en Koop Lenstra Makelaars in Uithoorn op last van Woningstichting Eigen Haard en UBA Projectontwikkeling. De bouw wordt uitgevoerd door UBA Bouw Uithoorn. De woningblokken sluiten aan op de bestaande bebouwing langs de Koningin Máximalaan (N196).

In de Nieuwe Meerbode van 21 januari leest u meer over de nieuwbouw in Park Krayenhoff.