Voortaan elke vergadering ‘Warme Truiendag’

Aalsmeer – Donderdag 1 februari vergaderde de gemeenteraad van Aalsmeer. Voor aanvang van de vergadering vertelde Vera Keessen, kinderburgemeester, over het speerpunt energie van de Kinderraad. Haar verhaal had resultaat: de raad besloot dat niet alleen op Warme Truiendag, maar in het vervolg tijdens alle vergaderingen de verwarming in de raadzaal lager wordt gezet.

Commissie Luchtvaartzaken

In de Raad is gesproken over de procesnotitie arbeidsmigranten (unaniem aangenomen) en het instellen van een commissie Luchtvaartzaken. Aan deze wens om zichtbaarder te zijn als het om Schiphol gaat, is unaniem voor gestemd door de raad. Op donderdag 15 februari is de eerste bijeenkomst van de commissie Luchtvaartzaken. 

Watertappunten

Tot slot is de motie aangenomen om op vijf  locaties in Aalsmeer en Kudelstaart watertappunten te realiseren. De motie kreeg dertien stemmen voor en negen tegen. De fractie van de VVD en vier raadsleden van het CDA stemden tegen. Neem voor meer informatie over de activiteiten van de gemeenteraad een abonnement op de digitale nieuwsbrief via griffie@aalsmeer.nl. De nieuwsbrief is gratis en wordt per mail, na afloop van elke raadscyclus, verstuurd naar alle abonnees.