Vogels in de natuur: Dwerggors

Aalsmeer – Onbekend maakt onbemind? Nee dus! Dit gezegde is lang niet altijd waar. Actueel was dit afgelopen weekend weer goed te zien met de drukte onder vogelaars toen er op waarneming.nl een wat bijzonder soort vogel werd geplaatst. Hier werd de Dwerggors gemeld. Het is dan bijna druk met vogelspotters. En ga er maar eens naar zoeken, een bruin vogeltje wat veelal op de grond foeragerend zich ophoud tussen het al afstervend onkruid en gras. Daar zit zijn voedsel, rijpe vallende zaden van allerlei onkruid en grassen.

Dit prachtige vogeltje is geen zomergast. Broeden en grootbrengen van de jongen doet hij in uiterst Noord-Oost Europa. Wanneer het daar te koud wordt, of te veel sneeuw ligt, zodat zijn voedsel niet meer bereikbaar is, gaat hij op trek naar zuidelijker streken. In gunstige gevallen strijkt hij ook in Nederland neer, met name de kust gebieden. Het gros van deze vogels echter kiest voor een oostelijker klimaat om te overwinteren. De Dwerggors op de foto is afgelopen weekend vast gelegd in Noordwijk. Hij lijkt best wel op de hier veel voorkomende Rietgors, maar is iets kleiner. Met 12 tot 13 centimeter en een spanwijdte van circa 18 centimeter komt hij qua grootte overeen met de Huismus. De tekening en de kleuren van deze vogel maken hem bijzonder. Met name het rood bruine kopje met de lichte oogstreep zijn bijzonder tekenend voor de Dwerggors.

Nu deze vogel hier weer is waar genomen, komen er dan ook veel vogelliefhebbers op af om hem vast te leggen. Vaak is dat een rot situatie voor zo een beestje. Hij krijgt dan geen rust, vliegt op van hot naar her en zal vaak ook weer snel verdwenen zijn op die spotplaats. Vooral ook doordat er vogelaars zijn, die koste wat kost, hun plaatje willen schieten. Een stukje afstand bewaren is dan veelal een tweede, waar men aan denkt. De Dwerggors staat er echter om bekend dat het een rustig en onverstoorbaar vogeltje is. Hij trekt zich van niemand wat aan en gaat gewoon lekker zijn gang en gaat onverstoord verder met foerageren.

Ook geïnteresseerd om wat minder vaak voorkomende vogels te zien en te volgen? Kijk eens op waarneming.nl. Hierop zijn al de wat bijzondere vogelsoorten, meestal met een duidelijke locatie erbij te vinden. Veel plezier en geniet van de natuur en vogels. 

Henk Vogelaar