Voedselbank zoekt coördinator

Aalsmeer – Voedselbank Aalsmeer is op zoek naar een vrijwilliger die ongeveer 6 x per jaar actief wil zijn. Het gaat om een coördinator voor de winkelinzamelingen. De winkelinzamelingen zijn voor de Voedselbank van groot belang. Per keer worden er al gauw 75 kratten met levensmiddelen ingezameld. Er zijn ongeveer 6 inzamelingen per jaar, dat betekent 450 kratten voedsel op jaarbasis; voedsel  dat hard nodig is. De inzamelingen zijn op vrijdagavond en zaterdag op vooraf vastgestelde data. De Voedselbank is dringend op zoek naar iemand die dit wil coördineren.

De coördinator winkelinzameling organiseert de winkelinzamelingen, is contactpersoon voor de bedrijfsleider en maakt het rooster voor de winkelinzamelaars; die laatsten zijn de vrijwilligers die bij een winkelinzameling boodschappenbriefjes uitdelen en voedsel in ontvangst nemen. Tijdens de inzameling leidt de coördinator alles in goede banen.

Het is geen taak die elke week tijd kost, maar een taak waarbij zes keer per jaar de handen uit de mouwen gestoken moeten worden, met name op de momenten van inzameling. Het is dankbaar werk met zichtbaar resultaat!

Wie belangstelling heeft kan bellen met nr 06-37471838 of mailen naar: vrijwilligers@voedselbankaalsmeer.nl