Voedselbank geeft voorschot en gaat dicht tot 16 april

De Ronde Venen – Voedselbank De Ronde Venen gaat de komende vier weken dicht. Ze verstrekte vorige week donderdag een dubbele portie voedsel aan haar 120 cliënten om daarmee twee weken te kunnen overbruggen. Door een spontaan initiatief van lokale ondernemers (Chocoladehuis, Jumbo Wilnis, Shopping Mijdrecht) en de gemeente De Ronde Venen is afgelopen donderdag in no time een grote som geld bijeengebracht om 120 waardebonnen van €100 aan te schaffen.

Met deze waardebonnen worden de voedselbankcliënten in de gelegenheid gesteld om nog eens twee weken (volgend op de dubbele portie) door te komen. Dat betekent dat men tot 16 april is voorzien van voedsel én de middelen om dat voedsel zélf aan te schaffen.

Voorzitter Kees Schouten: “Onze vrijwilligers behoren veelal zelf tot de risicogroep en zijn de kurk waar we als voedselbank op drijven. Met deze inventieve maatregelen bieden we een pragmatische oplossing om de zorg en verantwoordelijkheid voor onze vrijwilligers en cliënten gestalte te geven.”

Extra hulp

Bestuurslid Cliëntenzaken Karin Schrama: “Schrijnende gevallen en grote gezinnen gaan we met maatwerk extra ondersteuning bieden. Zaterdag hebben we nog een mooie hoeveelheid versproducten opgehaald bij AH Leicester omdat ze de winkel gaan verbouwen. Deze producten zullen de komende twee weken door een kleine groep vrijwilligers op afroep aan de cliënten worden aangeboden.” Secretaris Arie van Bergen: “Ook al werken we volgens de richtlijnen van het RIVM, deze tijdelijke stop van vier weken met overbrugging, beperkt en verlaagt het risico voor vrijwilliger en cliënt. De spontane hulp en initiatieven van inwoners, lokale ondernemers en het gemeentebestuur doen ons beseffen dat we er in moeilijke tijden beslist niet alleen voor staan. Dat is hartverwarmend en daar maken wij als voedselbank een diepe buiging voor.”

Het bestuur van de voedselbank zal in de komende vier weken de corona crisissituatie voortdurend beoordelen en naar bevind van zaken handelen voor de periode tot- én na 16 april.