Voedselbank Aalsmeer groeit met 60%

Aalsmeer – In 2014 heeft Voedselbank Aalsmeer een sterke groei doorgemaakt. Het aantal huishoudens dat wekelijks een pakket kreeg, steeg met ruim 60% van 33 naar 55. De Voedselbank doet momenteel onderzoek naar de oorzaken van deze gigantische groei. Het klantenbestand wordt doorgelicht en men is ook in gesprek met de gemeente. De groei van de voedselbank kwam aan de orde in een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst van vrijwilligers van de Voedselbank vorige week zaterdag. Ongeveer 30 actieve vrijwilligers deelden ervaringen met elkaar, maakten kennis en genoten van een hapje en een drankje. In de bijeenkomst bleek duidelijk de betrokkenheid en het enthousiasme waarmee de vrijwilligers hun werk doen. De vrijwilligers zetten zich graag in voor kwetsbare medeburgers, die door fouten of pech in de problemen zijn geraakt, door hen van het meest basale te voorzien: voedsel. In de terugblik van de voorzitter werd genoemd dat er afgelopen jaar 2.362 pakketten zijn uitgereikt en dat er 164 gesprekken zijn geweest om het recht op een pakket te (her)beoordelen. Ook de samenwerking met de Haarlemmermeer en Uithoorn kwam aan de orde. 2014 was ook de start van de samenwerking met Oostoogst. Vrijwilligers, maar ook klanten werken in de kas om de Voedselbank wekelijks van verse, onbespoten groente te voorzien. Een mooi voorbeeld van participatiemaatschappij, maar ook van het streven om de klanten gezond voedsel te geven. De Voedselbank kan haar werk doen verder alleen maar doen dankzij de giften en donaties van ondernemers en particulieren. Ze konden niet allemaal genoemd worden, maar zijn wel bedankt voor hun bijdragen.

 

Drukke decembermaand

De decembermaand is traditioneel een hectische maand voor de Voedselbank, ook omdat veel mensen en bedrijven dan aandacht hebben voor de mensen die het wat minder hebben. Een groot succes was ook het aanbod van Crown theater om klanten van de Voedselbank uit te nodigen voor de voorstelling met de Peking Acrobats. Maar liefst 45 huishoudens, ruim honderd ouders en kinderen, maakten hier gebruik van en hadden een onvergetelijke avond. Tot slot is ook de Kerstpakkettenactie het vermelden waard. Er werden ongeveer 45 overgebleven pakketten ingezameld en verdeeld.

 

Foto: De kassen van OostOogst waar vrijwilligers en klanten gezamenlijk groenten kweken voor de Voedselbank.